Anketa

Iz financijskih sredstava kojima raspolaže Zavod osigurava se zdravstvena zaštita za:

ispitivanje javnog mišljenja Anketa

Novosti i obavijesti

Edukacija liječnika za DRG kodiranje

Edukacija liječnika za DRG kodiranje

20.05.2015 14:28

U cilju daljnjeg razvoja i kvalitetnog provođenja DRG projekta Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K organizirao je dvodnevnu edukaciju o kodiranju bolničkih usluga prema međunarodnom sustavu klasifikacije pacijenata baziranog na dijagnostički povezanim grupama…

Pročitajte cijeli članak

Nove funkcionalnosti u sustavu kontrolinga

Nove funkcionalnosti u sustavu kontrolinga

18.05.2015 15:14

Potreba bolje organiziranosti poradi efikasnijeg i kvalitetnijeg obavljanja poslova razlog je zbog kojeg Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K pokreće projekt uvođenja novih funkcionalnosti u sustav kontrolinga.

Pročitajte cijeli članak

Etička linijaInformacije

Zavod zdravstvenog osiguranja
Hercegovačko neretvanske županije / kantona


   Dubrovačka bb, 88000 Mostar
   Tel: +387 (0)36 355 - 269
   Fax: +387 (0)36 313 - 161

Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika