Naputak o sadržaju, obliku, načinu izdavanja, korištenja i roku elektroske zdravstvene iskaznice u Zavodu zdravstvenog osiguranja HNŽ/K