Naputak o sadržaju, obliku, načinu izdavanja, korištenja i roku elektroske zdravstvene iskaznice u Zavodu zdravstvenog osiguranja HNŽ/K

 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.