Naputak o sadržaju, obliku, načinu izdavanja, korištenju i roku elektronske zdravstvene iskaznice u Zavodu zdravstvenog osiguranja HNŽ/K