Naputak o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala

Naputak o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala

 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.