Lista lijekova ZZO-a

 

Od 22. srpnja 2019. godine u Hercegovačko – neretvanskoj županiji/  kantonu na snazi je revidirana Pozitivna lista lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K.
Na osnovu odluke Vlade HNŽ/K (broj 996 od 22.05.2019. - „Odluka o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava ZZO HNŽ/K“) objavljena je nova, proširena Pozitivna lista lijekova HNŽ/K.  Na A i B listu uvrštena su 22 nova generička lijeka, dok se broj oblika i jačina lijekova koji  se nalaze na listi povećan s 790 na 962.

Na osnovu suglasnosti Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K („Suglasnosti za uvrštavanje lijekova na Pozitivnu listu broj 168 od 6.11.2019.) počevši od 01.12.2019. na listu su uvrštene 21 nove paralele lijekova  koji su već prisutni na listi.

Na Listi lijekova nalazi se 140 generičkih naziva lijekova i 976 zaštićenih naziva lijekova.  

Priloženi dokumenti

 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.