Održana druga sjednica Upravnog vijeća ZZO HNŽ/ K

Održana druga sjednica Upravnog vijeća ZZO HNŽ/ K

25.01.2018. 10:26h

Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K održalo je drugu redovitu sjednicu i usvojilo Izvadak iz zapisnika s prethodne sjednice,Program rada Upravnog vijeća Zavoda za 2018. godinu, Izvješće  Ureda za reviziju institucija u F BiH o financijskoj reviziji Zavoda za 2016. godinu i Plan  provedbe preporuka Ureda za reviziju institucija u F BiH.

Ured za reviziju institucija u F BiH imao je 30 preporuka. Planom aktivnosti na provedbi preporuka definirani su precizni rokovi za otklanjanje istih. Već sada, od 30 preporuka Ureda za reviziju institucija u F BiH, Zavod je izvršio njih 13, dio preporuka su kontinuirane aktivnosti koje se sukladno tomu i provode, a ostale preporuke biti će realizirane tijekom 2018. godine.

Vijeće je donijelo i novi Pravilnik o uvjetima, načinu korištenja i visini troškova prijevoza sanitetskim vozilom koji je usklađen  s Tarifom zdravstvenih usluga i Uputstvom za primjenu Tarife zdravstvenih usluga.

Usklađivanjem Pravilnika s Tarifom zdravstvenih usluga naknada prijevoza sanitetskim vozilom umjesto dosadašnjih 30% iznosi 35% od cijene jedne litre utrošenog goriva po prijeđenom kilometru.

Natrag na arhivu novosti i obavijesti
  • Pitanja osiguranika i odgovori
  • Korisni savjeti