Vrhovni sud F BIH odlučio – isplata porodiljnih naknada nije nadležnost ZZO HNŽ/K

Vrhovni sud F BIH odlučio – isplata porodiljnih naknada nije nadležnost  ZZO HNŽ/K

28.05.2018. 12:58h

Zbog donedavnog nepostojanja propisa iz oblasti dječje zaštite, u Hercegovačko – neretvanskoj županiji/ kantonu, obveznici uplate doprinosa (poslodavci), posljednje tri godine, tužili su Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K za refundiranje porodiljnih naknada isplaćenih njihovim zaposlenicima tijekom porodiljnog odsustva.

Nadležnost Zavoda u pogledu refundiranja naknade plaće za odsustvo s  rada preko 42 dana definirana je Pravilnikom o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti F BiH. Pravilnikom je propisano kako privremena spriječenost za rad podrazumijeva odsustvo s rada uposlenika/osiguranika zbog određenih pojava vezanih za zdravstveno stanje uposlenika ili člana njegove obitelji – bolesti, povrede, nesreće na radu, teže urođena degenerativna stanja i oboljenja djece, odnosno njege člana obitelji.

Unatoč činjenici da porodiljno odsustvo nije bolest i ne može se tretirati kao „bolovanje“ tužbe pokrenute pred nadležnim općinskim i županijskim sudovima rješavane su u korist tužitelja pa je u protekle dvije godine za isplatu porodiljnih naknada po sudskim presudama Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K isplatio više od 2.000.000 KM iz sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja.

I da tu nije kraj izdacima koji zakonski Zavodu ne pripadaju govori podatak kako je, po pokrenutim tužbama za refundiranje porodiljnih naknada koje su još u proceduri, u naredne dvije godine, Zavod trebao izdvojiti još više od 3.000.000 KM.

Vodeći računa o sredstvima kojim raspolaže, namjeni tih sredstava i potencijalnim novim troškovima Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K je sukladno važećim zakonskim propisima, a poradi pogrešne primjene materijalnog prava ,za sve pravomoćne presude koje prelaze 30.000 KM, podnio reviziju Vrhovnom sudu F BiH.

Vrhovni sud Federacije BiH, odlučujući o reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K protiv presude Kantonalnog suda u Mostaru,  uvažio je žalbu Zavoda i odlučio kako ZZO HNŽ/ K nije odgovoran za isplaćivanje plaće po osnovu porodiljskog odsustva iz sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja.

Ovom presudom spriječeni su daljnji višemilijunski  gubitci koje je Zavodu mogla prouzročiti isplata porodiljnjih naknada po osnovu pravomoćnih sudskih presuda općinskih i kantonalnih/ županijskih sudova.

Natrag na arhivu novosti i obavijesti
  • Pitanja osiguranika i odgovori
  • Korisni savjeti