Upravno vijeće ZZO HNŽ/K usvojilo izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za 2018. godinu

Upravno vijeće ZZO HNŽ/K usvojilo izmjene i dopune  Financijskog plana Zavoda za 2018. godinu

17.09.2018. 11:55h

Upravo vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K, u sjedištu Zavoda u Mostaru, održalo je osmu redovitu sjednicu i razmatralo pet točaka dnevnog reda.

Pored usvojenih izvadaka iz zapisnika s dvije prethodne sjednice (7. redovite i telefonska sjednica) članovi Vijeća razmatrali su i usvojili jednu odluku i izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za 2018. godinu (Rebalans).

Izrada izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za 2018. godinu u direktnoj je vezi s Odlukom Vlade HNŽ/ K  od 29.08.2018. godine. Ovom odlukom Vlada HNŽ/K prihvatila je obvezu izmirenja II (druge) tranše kredita za 2018. godinu  iz Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa u realiziranju kredita Export – Import banke Republike Koreje za projekt modernizacije bolnica – II faza u iznosu od 850.000 KM.

Oslobođena sredstva u iznosu od 840.000 KM (stvarni iznos sredstava preuzetih obveza na dan realiziranja istih) Zavod će, kao jednokratni transfer, a sukladno postojećem odnosu temeljenom na ugovorima između Zavoda i zdravstvenih ustanova za tekuću godinu ravnomjerno transferirati zdravstvenim ustanovama.

Pored jednokratnog transfera od 840.000 KM, a sukladno preuzetim obvezama iz pregovaračkog postupka Zavod je za tekuću godinu primjenjivo za šest mjeseci drugog dijela godine, Rebalansom Financijskog plana, povećao razinu sredstava po ugovorima za zdravstvene ustanove za 500.000 KM. Ova sredstva planirana su sukladno mogućnostima Zavoda u očuvanju stabilnosti zdravstvenog sustava HNŽ/K temeljeno na obvezama Zavoda unutar zaključaka pregovaračkog tima (Vlada HNŽ/ K i ostali osnivači, zdravstvene ustanove i ZZO HNŽ/ K).

Pored povećanja sredstava za zdravstvene ustanove u ukupnom iznosu od 1.340.000 KM Rebalansom Financijskog plana povećana su izdvajanja Zavoda za lijekove s Liste lijekova u iznosu od 1.050.000 KM ili 9,13% više u odnosu na Financijski plan za 2018. godinu i izdvajanja za ortopedska i druga pomagala u iznosu od 300.000 KM ili 11,11% više u odnosu na Financijski plan. Povećanje sredstava za ortopedska i druga pomagala rezultat je povećanja visine sudjelovanja Zavoda u nabavi pomagala za određene kategorije osiguranika, odnosno izmjene liste ortopedskih pomagala koja se primjenjuje od 27.07.2018. godine.

Natrag na arhivu novosti i obavijesti
  • Pitanja osiguranika i odgovori
  • Korisni savjeti