Predstavljen županijski program ranog otkrivanja karcinoma dojke 2019-2022.

Predstavljen županijski program ranog otkrivanja karcinoma dojke 2019-2022.

25.09.2018. 10:53h

U sjedištu Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K u Mostaru Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi, Zavod zdravstvenog osiguranja i Zavod za javno zdravstvo HNŽ/ K predstavili su županijski/ kantonalni Program ranog otkrivanja raka dojke 2019.-2022.

Program je izradilo Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi, a isti je usvojila Vlada HNŽ/ K dok su ključni akteri u samoj izvedbi projekta Zavod zdravstvenog osiguranja i Zavod za javno zdravstvo HNŽ/ K te zdravstvene ustanove ove županije/ kantona. Pored Ministarstva i navedenih zavoda bitnu ulogu u praćenju provedbe programa ranog otkrivanja raka dojke imati će Povjerenstvo za praćenje provedbe programa u kojemu su predstavnici Ministarstva, Zavoda zdravstvenog osiguranja, Zavoda za javno zdravstvo, predstavnik tvrtke medIT i predstavnica Udruge građana „Novi pogled“,  udruge koja se već godinama okuplja žene oboljele od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja kao i zdrave žene koje su potpora radu udruge.

U uvodnom govoru ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, dr. sc. Goran Opsenica, kazao je kako je rak dojke, općenito, najčešća zloćudna bolest u žena i najveći uzrok smrti ženske populacije. Također, po riječima ministra Opsenice Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih zemalja u Europi koja nema nacionalni program za rano otkrivanje raka dojke. Program za rano otkrivanje raka dojke za žene u Hercegovačko – neretvanskoj županiji/kantonu  prvi je takav program koji se planira provoditi u BiH, a temelji se na europskim smjernicama za osiguranje kakvoće probira (skrininga) i dijagnostike raka dojke.

„Program treba obuhvatiti sve žene od 45-69 godina bez obzira na status zdravstvenog osiguranja, a cilj programa je otkrivanje raka dojke u početnom stadiju čime se omogućuje smanjenje smrtnosti od raka dojke za 23-31%,  produljenje života oboljelih od raka dojke i poboljšanje kakvoće života bolesnica sa rakom dojke“, kazao je ministar Opsenica.  

Nakon ministra Opsenice direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K, Rade Bošnjak, govorio je o tomu kako, još od 2012. godine, Zavod provodi reforme u zdravstvu počevši od uvođenja sustava upravljanja kvalitetom (SUK), razvoja primarne zdravstvene zaštite (PZZ), uvođenja DRG u bolničku zdravstvenu zaštitu te razvoja Integriranog zdravstvenog informacijskog sustava (IZIS). Kako je kazao direktor Bošnjak s programom ranog otkrivanja raka dojke ulazimo u jednu novu aktivnost koja donosi benefite osiguranicima i cijelom zdravstvenom sustavu. Po riječima direktora Bošnjaka ovaj program izrađen je na podlozi županijske Strategije za provedbu reforme iz oblasti zdravstva na području HNŽ/K za razdoblje 2017.-2020. godina, a isti podržava i ostvarenje strateškog cilja Zavoda, a to je zadovoljstvo osiguranika.

„Ovaj program i druge ovakve programe u našoj županiji moguće je provoditi zahvaljujući činjenici da smo u zadnjih 5 godina izvodeći IZIS kako jedan od četiri strateška projekta Zavoda došli do razvojne faze u kojoj je bilo moguće razvijati i u IZIS integrirati RIS (Radiološki informacijski sustav) te njegovu perjanicu centralizirani radiološki sustav sa digitalnom slikovnom funkcionalnosti PACS“, kazao je direktor Bošnjak.

Osim što će zdravstvene ustanove samo na materijalu za slike uštedjeti 850.000 do 1.000.000 KM godišnje, ne ulazeći u druge benefite za osiguranike i zdravstveni sustav općenito, ovaj centralizirani informacijski sustav je proširen i s e-modulom skrininga kojim su stvoreni preduvjeti za provedbu ovoga  i svih drugih ovakvih i sličnih programa.

Također, na press konferenciji je predstavnik tvrtke medIT i član povjerenstva za praćenje provedbe programa ranog otkrivanja karcinoma dojke, Samir Dedović, pripremio kratku prezentaciju kojom je simuliran način na koji se provodi e-skrining od trenutka dobije poziv do očitanja nalaza.

Po završetku prezentacije predstavnika tvrtke medIT predstavnica Udruge građana „Novi pogled“, Maja Memić, je iz iskustva u dugogodišnjem radu sa ženama oboljelim od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja kazala kako je rano otkrivanje karcinoma dojke put do ozdravljenja ili barem produljenja života ženama koje se susretnu s ovom opakom bolešću. Gospođa Memić pozvala je medije i cjelokupnu zajednicu da partnerski djeluje na provedbi ovoga programa, a sve za dobrobit naših majki, kćerki, sestara, supruga i baka koje treba da pobijede strah od pregleda jer isti nije bolan i može spasiti život.

Početak implementacije programa je siječanj/ januar 2019. godine, a završetak prosinac 2022. godine. Obzirom na broj žena obuhvaćenih programom (32.444) i planirani odziv od 60% Program će se odvijati u dvije faze i to:

- Prva faza će trajati dvije godine (2019.-2020.) i u njoj će uz planirani odziv biti obuhvaćeno cca 19.500 žena.

- Druga faza će trajati, također, dvije godine (2021.-2022.) i njom će biti obuhvaćene žene koje nisu bile obuhvaćene prvom fazom, žene koje su, u međuvremenu, stekle ciljanu dob, te žene kojima je u prvoj fazi preporučena kontrolna mamografija.

Svim ženama ciljne populacije poziv za mamogafskipregled biti će dostavljen na kućnu adresu, a plan pozivanja sačinit će zdravstvene ustanove u kojima će se vršiti mamografski pregledi u suradnji sa Zavodom za zdravstveno osiguranje HNŽ/ K. U slučaju ne odziva na upućeni poziv ponovljeni poziv biti će upućen u roku koji nije duži od 6 mjeseci. Ukoliko se ni nakon ovog pokušaja ne kontaktira, ta žena se isključuje iz tekućeg probira (skrininga) i ponovo poziva u sljedećem ciklusu.

Poziv će sadrži i zdravstveni anketni upitnik koji žena popunjen donijeti na dan pregleda. Zdravstveni upitnik sačinit će Zavod za javno zdravstvo HNŽ/ K u suradnji sa zdravstvenim ustanovama u kojima će se provoditi e-mamo probir (skrining).

Natrag na arhivu novosti i obavijesti
  • Pitanja osiguranika i odgovori
  • Korisni savjeti