Sektor područnih ureda

Sukladno donesenim odlukama, naputcima i procedurama u Područnim uredima Zavoda : Čitluk, Čapljina, Jablanica, Konjic, Mostar, Neum, Prozor-Rama, Ravno i Stolac, obnašaju se slijedeći poslovi:

 • zaprimanjaju zahtjeva od osiguranika, obveznika i drugih zainteresiranih stranaka
 • informira o svim pravima iz zdravstvenog osiguranja
 • registracija članova obitelji na obvezno zdravstveno osiguranje
 • registracija osiguranih osoba iz HNŽ/K-a s mjestom prebivališta u drugoj državi, kao i registracija inozemnih osiguranih osoba s mjestom prebivališta na području HNŽ/K (prijava, odjava, promjena osiguranja),
 • izdavanje i ovjera bolesničkih listova za hitnu zdravstvenu zaštitu za vrijeme privremenog boravka na području HNŽ/K sukladno odredbama zaključenih međunarodnih ugovora,
 • obračun stvarnih troškova za inozemne osiguranike iz nadležnog područnog ureda
 • poduzimanje svih pripremnih aktivnosti vezanih za donošenje Rješenja za registraciju na dragovoljni osnov osiguranja, uključujući i Prijavu uplate doprinosa za dragovoljno zdravstveno osiguranje i ovjeru obrasca JS 3310 čime se potvrđuje točnost navedenih podataka na istom
 • izdavanje i ovjera isprava (zdravstvenih iskaznica) kojima se utvrđuje i dokazuje svojstvo osigurane osobe te vođenje potrebnih evidencija
 • distribucija premije osiguranja
 • izdavanje Potvrda o statusu osiguranja

 

Zaprimanje i obrada zahtjeva:

 • osiguranih osoba za refundiranje naknade putnih troškova u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite te prosljeđivanje istih na dalji postupak, stručnoj službi u sjedištu Zavoda
 • formalna kontrola i verifikacija potvrda za ortopedska i druga pomagala
 • obrada zahtjeva za refundiranje ortopedskih pomagala sa Liste Zavoda za koje nema ugovornog isporučitelja
 • formalna kontrola računa za lijekove i računa za ortopedska pomagala (kontrola sukladno danim Napucima),
 • obrada zahtjeva obveznika za isplatu naknada bolovanja preko 42 dana

 

Zaprimanje, kontrola, evidentiranje i verificiranje:

 • Prijave/promjene izabranog liječnika (unutar godine dana od prvog izbora) i
 • Prijave o ozljedi na radu

Kontrola matične evidencije i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje te poduzimanje potrebnih aktivnosti s ciljem što točnijih podataka i povećanja zadovoljstva osiguranika i drugih korisnika,

Blaženka Stjepanović

Sektor područnih ureda

Šefica Sektora područnih ureda

Osiguranicima na usluzi

Zavod Vam omogućuje direktno i transparentno komuniciranje sa odjelom ili službom čije informacije su Vam potrebne

Pošaljite direktan upit odjelu čije je područje djelovanja nadležno za informacije koje trebate i očekujte da Vaš zahtjev bude rješen u najbržem roku.

*Zavod poštuje pravila privatnosti i ne dijeli Vaše podatke sa trećim stranama.

Kontaktirajte ovaj Odjel

 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.