Služba za bolničku zdravstvenu zaštitu

U svrhu ostvarivanja prava osiguranika na sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, Služba za bolničku zdravstvenu zaštitu:

 • prati poštivanje i realiziranje potpisanih ugovora s bolničkim zdravstvenim ustanovama u HNŽ/K temeljem čega daje prijedloge za poboljšanje Ugovora u sljedećoj godini u svrhu poboljšanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga našim osiguranicima;
 • temeljem analiza, izrađuje strategiju i model ugovaranja u svezi pružanja usluga specijalističko-konzultativne, sekundarne i visoko diferencirane-tercijarne bolničke zdravstvene zaštite u HNŽ/K;
 • prati organizaciju rada, iskorištenost postojećih kapaciteta i potrošnju u bolničkim zdravstvenim ustanovama, te u suradnji s njima predlaže mjere za bolju organizaciju rada, optimizaciju postojećih resursa i racionalizaciju potrošnje u svrhu smanjenja Listi čekanja i poboljšanja zadovoljstva osiguranika, ali i zdravstvenih radnika;
 • vrši mjerenje kvalitete pruženih usluga i prilagodbu plaćanja;
 • u slučaju evidentiranih nepravilnosti u suradnji s ostalim Službama Zavoda i menadžmentom bolnica iznalazi rješenja kako bi se omogućilo nesmetano pružanje zdravstvene zaštite osiguranicima HNŽ/K;
 • radi na implementaciji i razvoju DRG-a kao novog modela ugovaranja bolničke zdravstvene zaštite prema učinku (DRG i prateće kvalifikacije), te sudjeluje u modeliranju godišnjeg bolničkog DRG proračuna;
 • sudjeluje u razvoju smjernica za postizanje bolničke efikasnosti;
 • kreira, realizira i prati nove funkcionalnosti IZIS-a;
 • potiče menadžment bolničkih zdravstvenih ustanova za uvođenjem novih bolničkih disciplina i usluga kako bi se našim osiguranicima pružala sveobuhvatnija zdravstvena zaštita što bliže mjestu stanovanja;
 • priprema opće akte o indikacijama za liječenje u zdravstvenim ustanovama izvan HNŽ/K;
 • daje stručna mišljenja kod poteškoća osiguranika prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu.

mr.sc. Ana Vidačak dr.med. specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije

Služba za bolničku zdravstvenu zaštitu

Voditelj Službe za bolničku zdravstvenu zaštitu

Osiguranicima na usluzi

Zavod Vam omogućuje direktno i transparentno komuniciranje sa odjelom ili službom čije informacije su Vam potrebne

Pošaljite direktan upit odjelu čije je područje djelovanja nadležno za informacije koje trebate i očekujte da Vaš zahtjev bude rješen u najbržem roku.

*Zavod poštuje pravila privatnosti i ne dijeli Vaše podatke sa trećim stranama.

Kontaktirajte ovaj Odjel

 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.