Služba za bolničku zdravstvenu zaštitu

U svrhu ostvarivanja prava osiguranika na sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, Služba za bolničku zdravstvenu zaštitu:

 • prati poštivanje i realiziranje potpisanih ugovora s bolničkim zdravstvenim ustanovama u HNŽ/K temeljem čega daje prijedloge za poboljšanje Ugovora u sljedećoj godini u svrhu poboljšanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga našim osiguranicima;
 • temeljem analiza, izrađuje strategiju i model ugovaranja u svezi pružanja usluga specijalističko-konzultativne, sekundarne i visoko diferencirane-tercijarne bolničke zdravstvene zaštite u HNŽ/K;
 • prati organizaciju rada, iskorištenost postojećih kapaciteta i potrošnju u bolničkim zdravstvenim ustanovama, te u suradnji s njima predlaže mjere za bolju organizaciju rada, optimizaciju postojećih resursa i racionalizaciju potrošnje u svrhu smanjenja Listi čekanja i poboljšanja zadovoljstva osiguranika, ali i zdravstvenih radnika;
 • vrši mjerenje kvalitete pruženih usluga i prilagodbu plaćanja;
 • u slučaju evidentiranih nepravilnosti u suradnji s ostalim Službama Zavoda i menadžmentom bolnica iznalazi rješenja kako bi se omogućilo nesmetano pružanje zdravstvene zaštite osiguranicima HNŽ/K;
 • radi na implementaciji i razvoju DRG-a kao novog modela ugovaranja bolničke zdravstvene zaštite prema učinku (DRG i prateće kvalifikacije), te sudjeluje u modeliranju godišnjeg bolničkog DRG proračuna;
 • sudjeluje u razvoju smjernica za postizanje bolničke efikasnosti;
 • kreira, realizira i prati nove funkcionalnosti IZIS-a;
 • potiče menadžment bolničkih zdravstvenih ustanova za uvođenjem novih bolničkih disciplina i usluga kako bi se našim osiguranicima pružala sveobuhvatnija zdravstvena zaštita što bliže mjestu stanovanja;
 • priprema opće akte o indikacijama za liječenje u zdravstvenim ustanovama izvan HNŽ/K;
 • daje stručna mišljenja kod poteškoća osiguranika prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu.

dr. Vlatko Baković

Služba za bolničku zdravstvenu zaštitu

Šef Službe za bolničku zdravstvenu zaštitu

Osiguranicima na usluzi

Zavod Vam omogućuje direktno i transparentno komuniciranje sa odjelom ili službom čije informacije su Vam potrebne

Pošaljite direktan upit odjelu čije je područje djelovanja nadležno za informacije koje trebate i očekujte da Vaš zahtjev bude rješen u najbržem roku.

*Zavod poštuje pravila privatnosti i ne dijeli Vaše podatke sa trećim stranama.

Kontaktirajte ovaj Odjel