Služba za praćenje prihoda

Služba za praćenje prihoda:

  • Prati, evidentira i analizira uplate prihoda,
  • Detektira porezne obveznike koji ne plaćaju doprinose,
  • Vrši izračun i revidiranje eventualnog dugovanja pojedinačno za svakog poreznog obveznika,
  • Obrađuje Sporazume o obročnom plaćanju koje porezni obveznici zaključuju sa Poreznom upravom te prati i evidentira uplate po otplatnom planu iz Sporazuma,
  • Šalje opomene neplatišama i vodi evidenciju o poslanim opomenama,
  • Izrađuje „Odluke o povratu više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih sredstava“,
  • Izrađuje „Suglasnosti Zavoda o obročnoj otplati duga“ poreznih obveznika poradi ovjere zdravstvenih iskaznica,
  • Izdaje potvrde o izmirenim obvezama poreznih obveznika sa stanjem duga do 31.12.2010. godine,

Jasminka Bečević

Služba za praćenje prihoda

Voditelj Službe za praćenje prihoda

Osiguranicima na usluzi

Zavod Vam omogućuje direktno i transparentno komuniciranje sa odjelom ili službom čije informacije su Vam potrebne

Pošaljite direktan upit odjelu čije je područje djelovanja nadležno za informacije koje trebate i očekujte da Vaš zahtjev bude rješen u najbržem roku.

*Zavod poštuje pravila privatnosti i ne dijeli Vaše podatke sa trećim stranama.

Kontaktirajte ovaj Odjel

 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.