Rukovoditelj sektora ekonomskih poslova

Vjekoslav Kordić, dipl.oec.

Vjekoslav Kordić, dipl.oec.

Rukovoditelj sektora ekonomskih poslova

Obrazovanje

Osnovnu i srednju školu završio u Mostaru. Diplomirao na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku i stekao zvanje diplomirani ekonomist - usmjerenje vanjska trgovina.

Radno iskustvo

Rukovoditelj sektora ekonomskih poslova ZZO – a HNŽ/K od 2013. godine - ...,
Šef Službe za ekonomske poslove Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K 2006. godine do 2013. godine,
Djelatnik gradske uprave Grada Mostara od 2004. godine do 2006. godine,
Načelnik općine Mostar Jug od 1997. godine do 2004. godine,
Direktor poduzeća „Ugostiteljstvo i turizam Čitluk” u Čitluku od 1986. godine do 1997. godine,
Skupština općine Čitluk - Tržni inspektor i Inspektor privrednog kriminala od 1984. godine do 1986. godine,
Srednjoškolski centar Čitluk - predavao ekonomsku grupu predmeta od 1983. godine do 1984. godine.