Rukovoditeljica interne revizije

Ivanka Drmač, dipl. oec.

Ivanka Drmač, dipl. oec.

Rukovoditeljica interne revizije

Obrazovanje

Srednja Ekonomska škola završila u Mostaru. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Mostaru, računovodstveno – financijski smjer. Edukaciju i ovlaštenje za certificiranog računovođu stekla je u Savezu za računovodstvo i reviziju F BiH. Certifikat za ovlaštenog vanjskog revizora stekla je pri Hrvatskoj udruzi revizora u Zagrebu koji je potom nostrificiran od stane Saveza za računovodstvo i reviziju F BiH.
Daljnju edukaciju je završila u Institutu internih revizora F BiH te stekla zvanje ovlaštenog internog revizora.

Radno iskustvo

Rukovoditeljica interne revizije u Zavodu zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K od 2013. godine - ...,
Voditelj računovodstva u Zavodu zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K od 2008. godine do 2013. godine,
Stručni suradnik na poslovima računovodstva i informatike u Hrvatskoj gospodarskoj komori, PJ Mostar od 1997. godine do 2007. godine,