Premija osiguranja

Završena distribucija Premije osiguranja za 2020.godinu

Redovita distribucija premije osiguranja za 2020. godinu završena je u subotu 29.02.2020. godine.

Od 1.03.2020. godine pa do kraja godine premiju osiguranja mogu pribaviti samo prvoprijavljeni, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u razdoblju redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave u Poreznu upravu. Djeca koja u 2020. godini navrše 18 godina života, premiju osiguranja mogu pribaviti najkasnije 30 dana od dana navršene 18-e godine života.

Cijena premije osiguranja, po osiguraniku, iznosi 20 KM.

Prvoprijavljeni uplatu premije osiguranja za 2020. godinu mogu izvršiti isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa (pošta, banka) na depozitni račun ZZO HNŽ/ K broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611).

Dokaz o izvršenoj uplati premije osiguranja (uplatnicu), osiguranik je dužan dostaviti najbližem područnom uredu Zavoda, radi evidentiranje iste u informacijski sustav.

Osiguranici koji nemaju premiju osiguranja plaćaju participaciju za pružene im usluge zdravstvene zaštite u ugovornim zdravstvenim ustanovama.

 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.