Javne nabave

Nabava sanitarnog i drugog potrošnog materijala

21.06.2018 14:23

Nabava sanitarnog i drugog potrošnog materijala

Mostar, 22.06.2018. godine Broj: 0303-51-14-1-3-07557-6/18   Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), članka 29. stavak 1. alineja 16. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona („ Narodne novine HNŽ/K“ br.2/04),  direktor Zavoda…

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Nabava usluga osiguranja imovine i osoba

20.06.2018 14:24

Nabava usluga osiguranja imovine i osoba

Mostar, 20.06.2018. godine Broj: 0303-51-14-1-1-07580-7/18   Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), članka 29. stavak 1. alineja 16. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona („ Narodne novine HNŽ/K“ br.2/04),  direktor Zavoda…

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Nadogradnja software-a i instalacija terminala za evidenciju kontrole pristupa i evidenciju radnog vremena – Jantar

04.06.2018 15:00

Nadogradnja software-a i instalacija terminala za evidenciju kontrole pristupa i evidenciju radnog vremena – Jantar u Područnim uredima Zavoda

Sukladno članku 4. Naputka o načinu snimanja postupaka javnih nabava (otvaranja ponuda), snimak je brisan sa web stranice nakon 5 dana od dana objave.

Mostar, 07.06.2018. godine Broj: 0303-51-14-1-3-06277-6/18   Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), članka 29. stavak 1. alineja 16. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona („ Narodne novine HNŽ/K“ br.2/04),  direktor Zavoda…

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Nabava dodatne ladice za postojeći storage uređaj

28.05.2018 11:41

Nabava dodatne ladice za postojeći storage uređaj

Sukladno članku 4. Naputka o načinu snimanja postupaka javnih nabava (otvaranja ponuda), snimak je brisan sa web stranice nakon 5 dana od dana objave.

Mostar, 11.06.2018. godine Broj: 0303-51-14-1-3-06077-7/18   Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), članka 29. stavak 1. alineja 16. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona („ Narodne novine HNŽ/K“ br.2/04),  direktor Zavoda…

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Dopune plana javnih nabava za 2018. godinu

24.05.2018 13:34

Dopune plana javnih nabava za 2018. godinu

Video javne nabave još nije objavljen.

Odluka nije donesena.

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj