Javne nabave

Nabava tonera

12.04.2018 13:44

Nabava tonera

Sukladno članku 4. Naputka o načinu snimanja postupaka javnih nabava (otvaranja ponuda), snimak je brisan sa web stranice nakon 5 dana od dana objave.

Mostar, 12.04.2018. godine Broj: 0303-51-14-1-3-04115-6/18   Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), članka 29. stavak 1. alineja 16. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona („ Narodne novine HNŽ/K“ br.2/04),  direktor Zavoda…

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Nabava software-a za praćenje ljudskih resursa i implementacija sa postojećim aplikacijama WorkEt, Hector i Office

10.04.2018 12:42

Nabava software-a za praćenje ljudskih resursa i implementacija sa postojećim aplikacijama WorkEt, Hector i Office

Sukladno članku 4. Naputka o načinu snimanja postupaka javnih nabava (otvaranja ponuda), snimak je brisan sa web stranice nakon 5 dana od dana objave.

Mostar, 17.04.2018. godine Broj: 0303-51-14-1-3-03902-7/18   Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), članka 29. stavak 1. alineja 16. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona („Narodne novine HNŽ/K“ br.2/04), direktor Zavoda zdravstvenog…

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Nabava tiskarskih usluga

09.03.2018 12:32

Nabava tiskarskih usluga

Sukladno članku 4. Naputka o načinu snimanja postupaka javnih nabava (otvaranja ponuda), snimak je brisan sa web stranice nakon 5 dana od dana objave.

Mostar, 20.03.2018. godine Broj: 0303-51-14-1-1-01941-8/18   Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), članka 29. stavak 1. alineja 16. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona („Narodne novine HNŽ/K“ br.2/04),  direktor Zavoda…

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Nabava usluga digitalizacije analogne radiološke opreme i integracija u postojeći PACS sustav

05.03.2018 12:45

Nabava usluga digitalizacije analogne radiološke opreme i integracija u postojeći PACS sustav

Video javne nabave još nije objavljen.

Mostar, 29.03.2018. godine Broj: 0303-51-14-1-1-02762-9/18   Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), članka 29. stavak 1. alineja 16. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona kantona („ Narodne novine HNŽ/K“ br.2/04),  direktor…

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Nabava usluga nadogradnje PIS sustava

27.02.2018 12:41

Nabava usluga nadogradnje PIS sustava

Video javne nabave još nije objavljen.

Mostar, 19.03.2018.godine Broj: 0303-51-14-1-3-02435-9/18 Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), članka  29. stavak 1. alineja 16. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona („ Narodne novine HNŽ/K“ br.2/04),  direktor Zavoda…

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj