Javne nabave

Nabava usluga servisiranja i održavanja klima uređaja, kompresora i električnog kotla

03.08.2018 11:52

Nabava usluga servisiranja i održavanja klima uređaja, kompresora i električnog kotla

Sukladno članku 4. Naputka o načinu snimanja postupaka javnih nabava (otvaranja ponuda), snimak je brisan sa web stranice nakon 5 dana od dana objave.

Mostar, 03.08.2018. godine Broj: 0303-51-14-1-1-09888-7/18   Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), članka 29. stavak 1. alineja 16. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona („Narodne novine HNŽ/K“ br.2/04),  direktor Zavoda…

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Nabava usluga produljenog liječenja medicinskom rehabilitacijom

03.08.2018 10:07

Nabava usluga produljenog liječenja medicinskom rehabilitacijom

Video javne nabave još nije objavljen.

Mostar, 03.08.2018. godine Broj: 0303-51-14-1-3-09276-2/18   Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), članka 29. stavak 1. alineja 16. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona („ Narodne novine HNŽ/K“ br.2/04),  direktor Zavoda…

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Izmjene i dopune plana javnih nabava za 2018. godinu

25.07.2018 14:18

Izmjene i dopune plana javnih nabava za 2018. godinu

Video javne nabave još nije objavljen.

Odluka nije donesena.

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Izravni postupci u 2018. godini

24.07.2018 09:06

Izravni postupci u 2018. godini

Video javne nabave još nije objavljen.

Odluka nije donesena.

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Nabava usluga održavanja mrežne komunikacije

23.07.2018 10:19

Nabava usluga održavanja mrežne komunikacije

Sukladno članku 4. Naputka o načinu snimanja postupaka javnih nabava (otvaranja ponuda), snimak je brisan sa web stranice nakon 5 dana od dana objave.

Mostar, 23.07.2018. godine Broj: 0303-51-14-1-1-09211-6/18   Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), članka 29. stavak 1. alineja 16. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona („ Narodne novine HNŽ/K“ br.2/04),  direktor Zavoda…

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj