Javne nabave

Nabava usluga čišćenja i održavanja Područnih ureda i pranje vanjskih prozora na zgradi sjedišta Zavoda

15.10.2018 15:16

Nabava usluga čišćenja i održavanja Područnih ureda i pranje vanjskih prozora na zgradi sjedišta Zavoda

Odluka nije donesena.

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Nabava usluga produljenog liječenja medicinskom rehabilitacijom za potrebe osiguranika Zavoda

10.09.2018 11:53

Nabava usluga produljenog liječenja medicinskom rehabilitacijom za potrebe osiguranika Zavoda

Sukladno članku 4. Naputka o načinu snimanja postupaka javnih nabava (otvaranja ponuda), snimak je brisan sa web stranice nakon 5 dana od dana objave.

Mostar, 11.09.2018. godine Broj: 0303-51-14-1-1-10490-6/18     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), članka 29. stavak 1. alineja 16. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona („ Narodne novine HNŽ/K“ br.2/04),  direktor…

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Nabava licenci za Fortinet mrežnu opremu

27.08.2018 12:23

Nabava licenci za Fortinet mrežnu opremu

Sukladno članku 4. Naputka o načinu snimanja postupaka javnih nabava (otvaranja ponuda), snimak je brisan sa web stranice nakon 5 dana od dana objave.

Mostar, 27.08.2018. godine Broj: 0303-51-14-1-1-10041-6/18     Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), članka 29. stavak 1. alineja 16. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona („ Narodne novine HNŽ/K“ br.2/04),  direktor…

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Nabava usluga servisiranja i održavanja klima uređaja, kompresora i električnog kotla

03.08.2018 11:52

Nabava usluga servisiranja i održavanja klima uređaja, kompresora i električnog kotla

Sukladno članku 4. Naputka o načinu snimanja postupaka javnih nabava (otvaranja ponuda), snimak je brisan sa web stranice nakon 5 dana od dana objave.

Mostar, 03.08.2018. godine Broj: 0303-51-14-1-1-09888-7/18   Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), članka 29. stavak 1. alineja 16. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona („Narodne novine HNŽ/K“ br.2/04),  direktor Zavoda…

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Nabava usluga produljenog liječenja medicinskom rehabilitacijom

03.08.2018 10:07

Nabava usluga produljenog liječenja medicinskom rehabilitacijom

Video javne nabave još nije objavljen.

Mostar, 03.08.2018. godine Broj: 0303-51-14-1-3-09276-2/18   Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), članka 29. stavak 1. alineja 16. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona („ Narodne novine HNŽ/K“ br.2/04),  direktor Zavoda…

Izvješće nije doneseno.

Pogledajte javnu nabavku


Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj