OBUSTAVA JAVNOG POZIVA za dostavljanje prijava za isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim osobama za 2018.

22.03.2018 13:07   |   152 prikaza

Mostar, 23.3.2018.godine

Broj: 040302-39-14-6-3-02569-2/18

Na temelju članka 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) i Odluke o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne novine HNŽ/K, broj: 11/14), Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko–neretvanske županije/kantona  objavljuje:

 

OBUSTAVU JAVNOG POZIVA

za dostavljanje prijava za zaključenje ugovora za isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim osobama za 2018.godinu

 

Javni poziv za dostavljanje prijava za zaključenje ugovora za isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim osobama za 2018.godinu, obustavlja se do okončanja postupka žalbe na URŽ-u.

Za sve dodatne informacije u vezi s Javnim pozivom zainteresirani subjekti/prijavitelji se mogu obratiti Zavodu putem e-mail-a (mate.barisic@zzo.bai cica.cule@zzo.ba)

Direktor

Rade BošnjakProvjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj