Za dva dana završava distribucija premije osiguranja(markice) za 2018. godinu

26.02.2018 12:21   |   431 prikaza

Za dva dana završava distribucija premije osiguranja(markice) za 2018. godinu

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona za dva dana završava distribuciju premije osiguranja (markice) za 2018. godinu. Posljednji dan redovite distribucije je srijeda 28 02. 2018. godine.

Kupovinom premije osiguranja (markice) osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 zdravstvene usluge.  

Cijena premije osiguranja je 20 KM, a istu mogu kupiti sve punoljetne osigurane osobe koje posjeduju zdravstvenu iskaznicu/ legitimaciju.

Djeca do navršenih 18 godina života oslobođena su plaćanja participacije, odnosno kupovine premije osiguranja(markice) kao zamjene za participaciju.

Po završetku redovite distribucije premiju osiguranja mogu kupiti prvoprijavljeni, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u razdoblju redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave u Poreznu upravu. Djeca koja u 2018. godini navršavaju 18 godina života premiju osiguranja mogu kupiti najkasnije 30 dana od dana navršene 18-e godine života.

Kako bi se umanjila mogućnost stvaranja gužvi tijekom distribucije Zavod je organizirao 15 punktova na području HNŽ/ K na kojima osiguranici mogu uplatiti i preuzeti premiju osiguranja (markicu) te ovjeriti zdravstvenu iskaznicu/legitimaciju.

 Popis lokacija za distribuciju premije osiguranja (markice) za 2018. godinu su:

Mjesto distribucije premija osiguranja za 2018.

 

Adresa

Radno vrijeme za distribuciju

Radnici

Zavoda

 Pošte

Područni ured Mostar

Ulica Braće Fejića 56

7.30 - 14.00

DA

 DA

Dom zdravlja Mostar

Hrvatskih branitelja bb

7.30 - 14.00

DA

DA

Glavna pošta Mostar      

Tvrtka Miloša bb

7.30 - 14.00

DA

 DA

BH pošta – Sjeverni logor

Maršala Tita 50 a

8.00 - 14.00

DA

 DA

Poštanski ured Avenija-Mostar

Kralja Tomislava bb

7.30 - 14.00

DA

 DA

Poštanski ured Balinovac-Mostar

Buconjića bb

7.30 - 14.00

DA

 DA

Područni ured ZZO – a  Čitluk

Stjepana Radića 3

7.30 - 14.00

DA

 DA

Područni ured ZZO – a Čapljina

Ruđera Boškovića

7.30 - 14.00

DA

NE

Područni ured ZZO – a Stolac  

Ulica Banovinska bb

7.30 - 14,00

DA

NE

Područni ured ZZO – a Neum  

Zagrebačka bb

7.30 - 14.00

DA 

DA

Područni ured ZZO – a Ravno

 Don Ivana Musića bb

7.30 - 14.00

DA   

NE

Područni ured ZZO – a Jablanica

Ulica Branilaca grada 60

7.30 - 14.00

DA 

DA

Područni ured ZZO – a Konjic

Trg Državnosti bb

7.30 - 14.00

DA 

DA

BH Pošta - Poštanski ured Konjic

Maršala Tita bb

8.00 - 14.00

DA   

DA

Područni ured ZZO-a Prozor /Rama

Kralja Tomislava bb

7.30 - 14.00

DA 

NE

           


Uplata premije osiguranja za 2018. godinu vrši se isključivo kod ustanova za obavljanje platnog prometa (pošta, banka) na  depozitni račun ZZO HNŽ/ K broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611).

Osigurane osobe koje premiju osiguranja uplaćuju  jednim nalogom za više osoba, pored naloga za plaćanje trebaju napraviti popis svih osoba za koje uplaćuju premiju osiguranja. Napravljeni popis fizičke osobe trebaju potpisati, a pravne osobe ovjeriti i potpisati.

Popis treba sadržati sljedeće informacije:

- Ime i prezime osobe za koju uplaćuje premiju osiguranja;

- Matični broj (JMBG) osobe za koju uplaćuje premiju osiguranja.

Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj