Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K održao četvrti godišnji menadžment

07.03.2018 16:23   |   864 prikaza

Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K održao četvrti godišnji menadžment

U hotelu „Mepas“ u Mostaru Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K održao je četvrti godišnji menadžment.

Na sastanku, kojem je prisustvovalo 50 radnika Zavoda, analizirano je ispunjenje strateških ciljeva Zavoda s aspekta ispunjenja godišnjih ciljeva i aktivnosti planiranih Planom rada i projektima (Integrirani zdravstveni informacijski sustav - IZIS, Integrirani model plaćanja - DRG, Šifrarnici, Postupnici za primarnu zdravstvenu zaštitu) koje je Zavod proveo u 2017. godini.

„U ova dva dana analizirat ćemo izvršenje poslova i projekata koje je Zavod provodio u 2017. godini s ciljem povećanja stupnja ispunjenja strateških ciljeva. Poslove i projekte koje smo provodili i provodimo želimo sagledati kroz kvalitetu i stupanj realizacije, a u cilju daljnjeg poboljšanja i unaprjeđenja  u 2018.godini“, kazao je Rade Bošnjak, direktor ZZO HNŽ/ K.

Prvog dana rada sudionicima su prezentirane sve aktivnosti iz Plana rada za prethodnu godinu koje su djelomično izvršene ili nisu izvršene. Razmatrane aktivnosti radnici su prezentirali uz obrazloženje okolnosti koje su otežavale ostvarenje željenih rezultata, te  prijedloge i zaključke koji će pomoći u njihovom ostvarenju.

Drugi dan menadžmenta posvećen je projektima koje Zavod provodi (Integrirani zdravstveni informacijski sustav - IZIS, Integrirani model plaćanja - DRG, Šifrarnici, Postupnici za primarnu zdravstvenu zaštitu), stupnju njihove realizacije, poteškoćama u provedbi, načinom rješavanja istih kao i budućim aktivnostima koje je potrebno poduzeti.

Za kraj, djelatnicima se obratio pomoćnik direktora, Zoran Kazazić, a potom i direktor Zavoda Rade Bošnjak. Direktor Bošnjak osvrnuo se na  poslovanje Zavoda u 2017.godini i zaključke proizišle iz ovog godišnjeg menadžmenta kazavši:

“Iza nas su dva dana rada obilježena prezentacijom velikog broja pravovremeno i kvalitetno izvršenih planiranih aktivnosti. U  cjelini promatrano, možemo biti zadovoljni izvršenjem Plana rada stručne službe Zavoda za 2017.godinu. U 2017.godini zabilježen je vidan napredak u razvoju Integriranog sustava upravljanja kao i drugih uvedenih funkcionalnosti i projekata koje Zavod provodi. Također, detektirane su poteškoće koje su bile prepreka za djelomično izvršenje aktivnosti (7,7%) i neizvršene aktivnosti (8,33%). Akcijski plan koji će proisteći iz zaključaka ovog menadžmenta biti će usmjeren na bolje planiranje, upravljanje sustavom i dinamiku izvršenja.“

Povezana fotogalerija

Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj