Održana peta sjednica Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K

15.05.2018 15:23   |   624 prikaza

Održana peta sjednica Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K

Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K, u sjedištu Zavoda, održalo je petu redovitu sjednicu.

Na održanoj sjednici članovi Vijeća razmatrali su i usvojili Izvadak iz zapisnika s prethodne sjednice, Izvješće o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana, liječenju izvan Županije, potrošnji lijekova s Liste lijekova, potrošnji ortopedskih pomagala, provedenim postupcima javnih nabava i financijskom poslovanju Zavoda. Sva usvojena izvješća odnose se na razdoblje 01.01.do 31.03.2018. godine.

Kontinuirane terenske kontrole koje Zavod provodi, održane radionice s liječnicima obiteljske medicine i sastanci s obveznicima uplate doprinosa rezultirali su smanjenjem broja refundiranih doznaka i troškova po istim. Izvješćem o privremenoj spriječenost za rad do i preko 42 dana evidentiran je pad broja refundiranih doznaka za 25% i troškova po istima za 29% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Izvješće o upućivanju na liječenje izvan HNŽ/ K za period 01.01.2018. do 31.03.2018. godine ukazuje na i dalje prisutan velik broj oboljelih osoba kojima se dijagnostika i liječenje ne mogu završiti u ugovornim ustanovama u županiji/kantonu. U promatranom razdoblju zabilježen je veći broj slučajeva leukemija koji su zahtijevali usluge koje se zbog svoje kompleksnosti ne mogu pružiti u zdravstvenim ustanovama HNŽ/K.

Izvješćem o potrošnji lijekova s liste lijekova evidentiran je blagi porast broja ispisanih recepata usmanjenje broja propisanih pakiranja i utrošenih sredstava. Promatrajući ukupnu potrošnju lijekova s liste lijekova evidentno je kako 85% ukupne potrošnje lijekova s liste lijekova otpada na kronične terapije. Posljednje četiri godine evidentan je stalni porast broja osiguranika oboljelih od dijabetesa, benigne hipertrofije prostate i astme s pridruženim stanjima.

U prvom tromjesečju 2018. godine broj osiguranika korisnika ortopedskih pomagala povećan je za 16,03%, a potrošnja ortopedskih pomagala u prvom tromjesečju 2018. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, u financijskom smislu, povećana je za 9,3%.

„Povećanje potrošnje sredstava kojima raspolažemo planiranih za ortopedska i druga pomagala velikim djelom uvjetovano je posljednjom izmjenom Odluke o visini sudjelovanja Zavoda u troškovima nabave ortopedskih i drugih pomagala kojom su znatno povećana prava osiguranika na korištenje pojedinih sanitetskih sprava. Također, evidentno je stalno povećanje broja oboljelih od bolesti koje zahtijevaju korištenje ortopedskih pomagala i sanitetskih sprava“, kazao je direktor Zavoda, Rade Bošnjak.

Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za period 01.01.do 31.03.2018. godine pokazuje kako su, u prvom tromjesečju 2018. godine, ostvareni prihodi od 33.055.278 KM i rashodi od 34.490.730 KM. Ukupan rezultat prvog kvartala daje negativan financijski rezultat od 1.435.452 KM. Razlozi zbog kojih je izvršenje u prvom kvartalu veće od planskog prosjeka su realizirani transferi zdravstvenim ustanovama i plaćanje dva anuiteta kredita s pripadajućom kamatom.

Pored usvojenih izvješća Upravno vijeće Zavoda donijelo je i Odluku o dopuni Plana javnih nabavka za 2018. godinu uvjetovanu Odlukom Vlade HNŽ/K o sufinanciranju projekta PACS, Odluku o usvajanju Obračuna sredstava u zdravstvu za 2017. godinu, Odluku o usvajanju Dokumenta okvirnog proračuna Zavoda za razdoblje 2019. – 2021. godina, Odluku o izmjeni odluke o visini, uvjetima i načinu korištenja naknade za putne troškove osoba koje moraju putovati radi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu te Pravilnik o načinu korištenja i visini naknade troškova prijevoza sanitetskim vozilom. 

Povezana fotogalerija

Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj