Jablanica

Područni ured Jablanica

Ul. Branilaca grada 60
88420 Jablanica

Šef Područnog ureda Jablanica: 
Ibrica Čevra

Tel.: / Fax.: 036/ 752-831

E-mail: pu_jablanica@zzo.ba

Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj