Mostar

Područni Ured Mostar

Adresa: Braće Fejića 56
88000 Mostar

Šef Područnog ureda:
Danijela Batinović
Tel.: 036/ 514-102;  Fax.: 036/ 514-117;

E-mail: pu_mostar@zzo.ba

OSIGURANICI# 935193033#%#%PETRIČEVIĆ#%JURO#%M#%#%#%#0#713#%PROZOR#21#%.09.1935#%#%1#%0#.06.2011 08:39:51#%ANE#%#%#%#%#%@@@
IMPORTLISTA#%T_OSIGURANICI#%SP_OSIG_OSIGURANICI@@@
OSIGURANICI# 935193033#%#%PETRIČEVIĆ#%JURO#%M#%#%#%#0#713#%PROZOR#21#%.09.1935#%#%1#%0#.06.2011 08:39:51#%ANE#%#%#%#%#%@@@
IMPORTLISTA#%T_OSIGURANICI#%SP_OSIG_OSIGURANICI@@@
TRAJANJE_OSIGURANJA#B27137790008# 935193033#.05.2011#.04.2011#%#%# 935193033#%#%1#%#%#@#%D#.06.2011 08:39:51#%ANE#%#%#%BH OSIGURANO LICE#%#%#%#%#713@@@
IMPORTLISTA#%T_TRAJANJE_OSIGURANJA#%SP_OSIG_TRAJANJE_OSIGURANJA@@@Email: pu_mostar@zzo.b

Inozemno osiguranje:
Tel.:   036/ 514-103;
          036/ 514-104;
Fax.:  036/ 514-117;

Šalter:
036/ 514-100;
036/ 514-101;
036/ 514-108;
036/ 514-109;
036/ 514-111;
036/ 514-112;
036/ 514-118.

Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj