ZZO Direkcija

                             

                             Direkcija:   

                             Dubrovačka bb
                             88 000 Mostar 
      
                             Tel: +387 (0)36 355 – 269
                             Fax: +387 (0)36 313 – 161        

    

                             Email:  info@zzo.ba

Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj