Ortopedska pomagala

Pregled dostupnih ortopedskih pomagala koja Zavod subvencionira osiguranicima

Pregled pomagala

Pregled i pretraga Ortopedska pomagala


Upute

Upute možeti preuzeti iz priloženih dokumenata s lijeve strane.

Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj