Elektronska zdravstvena iskaznica

Elektronska zdravstvena iskaznica

Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K, u ponedjeljak 1.04.2019. godine, započeti će sa zaprimanjem zahtjeva za izdavanje elektronskih zdravstvenih iskaznica.

Zahtjev za izdavanje elektronske zdravstvene iskaznice moći će podnijeti svaki osiguranik u jednom od područnih ureda Zavoda u Mostaru, Jablanici, Konjicu, Prozor/Rami, Stocu, Neumu, Ravnom, Čapljini i Čitluku.  

Po dolasku u područni ured Zavoda osiguranik će popuniti zahtjev za izdavanje elektronske zdravstvene iskaznice i platiti naknadu od 1 KM za izdavanje iste. Elektronska zdravstvene iskaznica biti će izrađena u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Izrađenu elektronsku zdravstvenu iskaznicu osiguranik će moći preuzeti u istom područnom uredu u kojemu je i podnio zahtjev za izdavanje, a prilikom preuzimanja iste osiguranik je dužan donijeti papirnatu zdravstvenu iskaznicu koju već posjeduje radi poništenja.

Elektronska zdravstvena iskaznica, pored općih podataka osiguranika, sadrži i elektronske podatke o uplaćenoj premiji osiguranja (markici) i status zdravstvenog osiguranja. Drugim riječima, elektronskom zdravstvenom iskaznicom osiguranici dobivaju i elektronske premije osiguranja (markice) i elektronsku ovjeru zdravstvene iskaznice koja zamjenjuje dosadašnji način ovjere po kojemu su osiguranici trebali doći u područni ured Zavoda kako bi ovjerili zdravstvenu iskaznicu i temeljem iste ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu na teret sredstava Zavoda.

Elektronska zdravstvena iskaznica u potpunosti mijenja dosadašnju papirnatu zdravstvenu iskaznicu i osiguranici će istu moći nesmetano koristiti u svim zdravstvenim ustanovama (domovi zdravlja i bolnice), ljekarnama i ortopedskim kućama u HNŽ/K s kojima Zavod ima ugovorne odnose.

Elektronska zdravstvena iskaznica nije obveza, ali je pogodnost za osiguranike i nije definiran rok u kojemu osiguranici trebaju papirnate zdravstvene iskaznice zamijeniti elektronskim.

Osiguranici koji odluče nastaviti koristiti papirnate zdravstvene iskaznice i dalje su u obvezi fizički dolaziti u područne urede Zavoda poradi ovjere iste.

Postupak slanja zahtjeva za izradu elektroničke zdravstvene iskaznice

Putem web stranice Zavoda (www.zzo.ba) i registracijom na portal eOsiguranik osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K mogu podnijeti zahtjev za izdavanje elektroničke zdravstvene iskaznice/legitimacije za sebe i članove obitelji koje osiguravaju. 

Prijava i registracija na portal eOsiguranik
Slika 1. Prijava i registracija na portal eOsiguranik

Nakon što se osiguranik registrira na portal eOsiguranik bit će mu vidljivi njegovi podaci i podaci članova obitelji koje osigurava vezani za status osiguranja, posjedovanje i rok trajanja premije osiguranja (markice) te podatak posjeduje li osiguranik ili netko od članova obitelji koje osigurava elektroničku zdravstvenu iskaznicu/legitimaciju.  

Lista sa informacijama o posjedovanju elektroničke zdravstvene iskaznice nositelja osiguranja i članova obitelji koje on osigurava
Slika 2. Lista sa informacijama o posjedovanju elektroničke zdravstvene iskaznice nositelja osiguranja i članova obitelji koje on osigurava 

Ukoliko osiguranik ili netko od članova obitelji ne posjeduje elektroničku zdravstvenu iskaznicu/legitimaciju, a ima aktivno zdravstveno osiguranje, pored njegovog imena pojavit će se dugme za podnošenje zahtjeva za izdavanje elektroničke zdravstvene iskaznice/legitimacije (primjer prikazan na slici 2).

Klikom na dugme „Zahtjev za e-iskaznicu“ otvara se forma zahtjeva sa svim podacima osiguranika. Sve izlistane podatke, prije slanja zahtjeva, važno je da osiguranik provjeri, te ako  pronađe neku nepravilnost istu prijavi Zavodu putem kontakt forme.

Forma zahtjeva za elektroničku Iskaznicu/legitimaciju
Slika 3. Forma zahtjeva za elektroničku Iskaznicu/legitimaciju

Nakon što provjeri ispravnost prikazanih podataka osiguranik bira područni ured Zavoda u kojem želite preuzeti elektroničku iskaznicu/legitimaciju nakon što ista bude izrađena. Po odabiru lokacije za preuzimanje elektroničke zdravstvene iskaznice/legitimacije, a prije slanja zahtjeva, potrebno je potvrditi ispravnost podataka o osiguraniku i klikom na dugme „POŠALJI ZAHTJEV“ zahtjev će biti odaslan Zavodu (označeno na slici 3).

Potvrda o zaprimanju zahtjeva
Slika 4. Potvrda o zaprimanju zahtjeva

Nakon što osiguranik pošalje zahtjev za izdavanje elektroničke zdravstvene iskaznice/legitimacije, na mail adresu osiguranika stići će potvrdna poruka kojom Zavod potvrđuje kako je zaprimio zahtjev. Zaprimljenu elektronsku poruku koja sadrži broj poslanog zahtjeva osiguranik je u obvezi  sačuvati i istu predočiti u područnom uredu Zavoda prilikom preuzimanja elektroničke zdravstvene iskaznice/legitimacije kada ona bude izrađena.

Izrada elektroničke zdravstvene iskaznice/legitimacije uobičajeno traje 15 radnih dana od dana podnošenja zahtjeva, a cijena izrade iznosi 1,00 KM koju osiguranik uplaćuje ne šalteru područnog ureda Zavoda prilikom preuzimanja elektroničke zdravstvene iskaznice/legitimacije.


 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.