Područni ured Neum

Opće informacije

Područni ured Neum
Zagrebačka bb, 88 390 Neum

Voditelj Područnog ureda:
Antonela Zovko

Kontakti

Tel: 036/ 880-267
Fax: 036/ 880-210
E-mail: [email protected] 

Inozemno osiguranje:


Šalter:
Tel.: 036/ 880 210; 036/ 819 035;

Kontaktirajte Područni ured Neum

 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.