Direktor ZZO-a, pomoćnik i rukovoditelji

Andrej Čović, mag. oec.

Direktor

Zoran Kazazić, dipl. iur.

Pomoćnik direktora

Ibrica Čevra, dipl. iur.

Rukovoditelj ureda direktora

Ana Sulaver, dipl. oec.

Rukovoditeljica ureda interne revizije

Danijela Džidić, mag.oec.

Rukovoditeljica Ureda za projekte i razvoj

Marko Martinović, mag. oec.

Rukovoditelj Sektora za potporu poslovanju

Jelka Blažević, dipl. iur.

Rukovoditeljica Sektora za pravne i opće poslove

Sanja Bošković, dipl.oec.

Rukovoditeljica Sektora za ekonomske poslove

Velimir Novak, dipl. iur.

Rukovoditelj Sektora za zdravstvo

Ilija Vlaho, dipl. inf.

Rukovoditelj Sektora za informatičke tehnologije

Blaženka Stjepanović, dipl.oec.

Rukovoditeljica Sektora područnih ureda
 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.