Direktor ZZO-a, pomoćnik i rukovoditelji

Rade Bošnjak, MA

Rade Bošnjak, MA

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K
Zoran Kazazić, dipl. iur.

Zoran Kazazić, dipl. iur.

Pomoćnik direktora
Goran Bevanda, dipl. iur.

Goran Bevanda, dipl. iur.

Rukovoditelj ureda direktora
Alenka Ban, mag. komunikologije

Alenka Ban, mag. komunikologije

Rukovoditeljica ureda za odnose s javnošću
Ivanka Drmač, dipl. oec.

Ivanka Drmač, dipl. oec.

Rukovoditeljica interne revizije
Andrej Čović, dipl. oec.

Andrej Čović, dipl. oec.

Rukovoditelj ureda kontrolinga
Ana Žulj, dipl.iur.

Ana Žulj, dipl.iur.

Rukovoditeljica ureda za ljudske resurse
Jelka Blažević, dipl.iur.

Jelka Blažević, dipl.iur.

Rukovoditelj sektora općih i pravnih poslova
Marija Buhač, dipl.oec.

Marija Buhač, dipl.oec.

Rukovoditeljica sektora za zdravstvo
Senadin Čatrnja, dipl.oec.

Senadin Čatrnja, dipl.oec.

Rukovoditelj sektora za informatičke tehnologije
Blaženka Stjepanović, dipl.oec.

Blaženka Stjepanović, dipl.oec.

Rukovoditeljica sektora područnih ureda
 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.