Direktor ZZO-a, pomoćnik i rukovoditelji

Rade Bošnjak, MA

Rade Bošnjak, MA

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K
Zoran Kazazić, dipl. iur.

Zoran Kazazić, dipl. iur.

Pomoćnik direktora
Goran Bevanda, dipl. iur.

Goran Bevanda, dipl. iur.

Rukovoditelj ureda direktora
Ivanka Drmač, dipl. oec.

Ivanka Drmač, dipl. oec.

Rukovoditeljica ureda interne revizije
Andrej Čović, dipl. oec.

Andrej Čović, dipl. oec.

Rukovoditelj Sektora za potporu poslovanju
Ana Sulaver, dipl. oec.

Ana Sulaver, dipl. oec.

Rukovoditelj Sektora za ekonomske poslove
Marija Buhač, dipl.oec.

Marija Buhač, dipl.oec.

Rukovoditeljica Sektora za zdravstvo
Ilija Vlaho, dipl. inf.

Ilija Vlaho, dipl. inf.

Rukovoditelj Sektora za informatičke tehnologije
Blaženka Stjepanović, dipl.oec.

Blaženka Stjepanović, dipl.oec.

Rukovoditeljica Sektora područnih ureda
 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.