Direktorica ZZO-a, pomoćnik i rukovoditelji

mr. sc. Ana Vidačak dr. med.

Direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K

Zoran Kazazić, dipl. iur.

Pomoćnik direktora

Goran Bevanda, dipl. iur.

Rukovoditelj ureda direktora

Ivanka Drmač, dipl. oec.

Rukovoditeljica ureda interne revizije

Danijela Džidić, mag.oec.

Rukovoditeljica Ureda za projekte i razvoj

Andrej Čović, dipl. oec.

Rukovoditelj Sektora za potporu poslovanju

Velimir Novak, dipl. iur.

Rukovoditelj Sektora za pravne i opće poslove

Ana Sulaver, dipl. oec.

Rukovoditeljica Sektora za ekonomske poslove

Marija Buhač, dipl.oec.

Rukovoditeljica Sektora za zdravstvo

Ilija Vlaho, dipl. inf.

Rukovoditelj Sektora za informatičke tehnologije

Blaženka Stjepanović, dipl.oec.

Rukovoditeljica Sektora područnih ureda
 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.