Pomoćnik direktora

Zoran Kazazić, dipl. iur.

Zoran Kazazić, dipl. iur.

Pomoćnik direktora

Obrazovanje

Nakon završene gimnazije diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i stekao zvanje diplomiranog pravnika. 

Radno iskustvo

 • Pomoćnik direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K od 2015. godine do ….
 • Generalni sekretar Rektorske konferencije/zbora BiH od 2009. do 2010. godine,
 • Generalni sekretar Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru od 2007. do 2014. godine,
 • Rukovodilac pravnih i općih poslova na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru od 2002. do 2007. godine,
 • Pomoćnik ministra za visoko obrazovanje u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a 2002. godine,
 • Koordinator za pravne poslove u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a 2001. godine,
 • Ravnatelj Općinske službe zdravstvene zaštite Mostar 1993. godine,
 • Direktor Fonda zdravstvene zaštite Mostar od 1992. do 1993. godine,
 • Zamjenik sekretara SIZ-a zdravstvene zaštite Mostar od 1989. do 1992. godine,
 • Rukovodilac Radne zajednice u SIZ – u zdravstvene zaštite Mostar od 1985. do 1989. godine,
 • Rukovodilac službe za imovinsko-pravne poslove u SIZ – u zdravstvene zaštite Mostar od 1980. do 1985. godine,

 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.