Zaštita osobnih podataka

Davanje suglasnosti za obradu kontakt podataka

Zavodu zdravstvenog osiguranja HNŽ/K bitno je mišljenje osiguranika o pruženim uslugama i ostvarenim pravima iz zdravstvenog osiguranja. Kako bi osiguranicima mogla pružati informacije o pravima iz zdravstvenog osiguranja i pribaviti Vaše mišljenje osiguranika o zadovoljstvu pruženim uslugama i realiziranim pravima Stručnoj službi Zavoda potrebni su osobni kontakt podaci osiguranika. Davanje Suglasnosti za obradu osobnih kontakt podataka je dragovoljno, te u svakom trenutku osiguranik može uskratiti/povući privolu za obradu osobnih kontakt podataka ili zatražiti ispravku istih.
Osobni kontakt podaci koje prikuplja i obrađuje Zavod u naznačenu svrhu, predstavljaju povjerljiv podatak i svi radnici Zavoda su dužni odnositi se prema istom kao takvim.

Popunjenu i potpisanu tiskanicu osiguranici mogu dostaviti osobno ili poštom na adresu Sjedišta ili područnih ureda Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K, ili e-porukom na adresu: [email protected]

Videonadzor

Također, temeljem legitimnog interesa, Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona koristi sustav videonadzora na svojim poslovnim lokacijama. Obrada osobnih podataka putem videonadzora provodi se samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine. Pravo pristupa snimcima videonadzora ima samo ovlaštena osoba Zavoda koja je odgovorna za rad sa sustavom videonadzora.  
Svaki pojedinac/nositelj podataka ima pravo tražiti uvid u snimku videonadzora na kojoj se nalazi, pravo na informiranost o obradi osobnih podataka, pravo na brisanje osobnih podataka i pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka putem videonadzora.
U tom slučaju potrebno je da nositelj podataka podnese pisani zahtjev Zavodu, a zahtjev se može podnijeti na propisanoj tiskanici dostupnoj u nastavku ili se može preuzeti u prostorijama Sjedišta i Područnih ureda Zavoda.     
Zahtjev se podnosi putem pošte, neposredno na protokolu Zavoda ili putem e-poruke na adresu [email protected]. Na pristigle zahtjeve Zavod odgovara u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku 30 dana od podnošenja zahtjeva odnosno dopune zahtjeva. 
U slučaju počinjenja ili sumnje u počinjenje prekršajnog ili kaznenog djela, te oštećenja i uništenja imovine potrebno je postupiti sukladno posebnim propisima, te uključiti nadležna državna tijela koja imaju pravo uvida u snimku videonadzora u okviru obavljanja poslova iz svojeg zakonom utvrđenog djelokruga (npr. policija, sud, tužiteljstvo). 

Tiskanice/obrazaci za obradu kontakt podataka dostupni u nastavku.

 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.