Participacija


 

Odluka o sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite propisuje:

  • u kojim oblicima zdravstvene zaštite, čiji troškovi padaju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K Mostar (u daljnjem tekstu: Zavod), osigurane osobe sudjeluju u troškovima zdravstvene zaštite;
  • najviši iznos sudjelovanja osiguranih osoba u tim troškovima;
  • koje osigurane osobe na temelju Zakona i ove Odluke ne sudjeluju u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite;
  • način naplate propisanog iznosa sudjelovanja osiguranih osoba u pokriću troškova zdravstvene zaštite;
  • i sva druga pitanja od značaja za provedbu ove Odluke.

 

Oblici zdravstvene zaštite u čijim troškovima sudjeluju osigurane osobe na temelju Zakona i ove Odluke su:

1.      Lijekovi izdani na recept prema općem aktu Zavoda;

2.      Kućni posjeti;

3.      Dijagnostički, terapijski i rehabilitacijski postupci u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti;

4.      Ortopedska pomagala i sanitarne sprave;

5.      Stomatološko-protetska pomoć i stomatološko- protetski nadomjesci;

6.      Svaki pregled u primarnoj i konzultativno-specijalističkoj zdravstvenoj zaštiti;

7.      Smještaj i prehrana u bolničkoj zaštiti;

8.      Smještaj i prehrana u lječilištima;

9.      Prijevoz sanitetskim vozilom.

Sve dodatne informacije, listu i iznose preuzmite u priloženim dokumentima o participaciji.

 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.