Područni ured Jablanica

Opće informacije

Područni ured Jablanica
Ul. Branilaca grada 4, 88420 Jablanica

Voditelj Područnog ureda:
-

Kontakti

Tel: 036/ 752-831
Fax: 036/ 752-831
E-mail: [email protected] 

Inozemno osiguranje:


Šalter:
Tel.: 036-757-187 - šef područnog ureda

Kontaktirajte Područni ured Jablanica

 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.