Pravilnici

Pravilnici

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja


Pravilnik o izboru liječnika


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba na liječenje medicinskom rehabilitacijom izvan HNŽ/K


Pravilnik o načinu i uvjetima za upućivanje osiguranih osoba na liječenje izvan HNŽ/K


Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika


Pravilnik o refundiranju naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K


Pravilnik o uvjetima, načinu korištenja i visini naknade troškova prijevoza sanitetskim vozilom