Pravilnici

Pravilnici

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja


Pravilnik o uvjetima, načinu korištenja i visini naknade troškova prijevoza sanitetskim vozilom


Pravilnik o refundiranju naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K


Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba Zavoda na medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju izvan HNŽ/K, broj: U.V.-02-13-2-2-24132/22 od 23.11.2022. godine


Pravilnik o izboru liječnika


 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.