Ortopedska pomagala

Osigurane osobe imaju pravo sukladno utvrđenom medicinskom indikacijom na ortopedska i druga pomagala, stomatološko – protetsku pomoć i stomatološko - protetske nadomjeste, propisane općim aktima Zavoda.

Za pretragu dostupnih ortopedskih pomagala koja Zavod subvencionira svojim osiguranicima upišite šifru ili naziv ortopedskog pomagala koje tražite te kliknite na traženi rezultat za više detalja o subvenciji i dobavljačima pomagala.

Osigurane osobe, pored prava iz članka 32. Zakona, imaju pravo sukladno utvrđenom medicinskom indikacijom i na:

- ortopedska i druga pomagala propisana općim aktima Zavoda,

- stomatološko – protetsku pomoć i stomatološko- protetske nadomjeste, propisane općim aktima Zavoda.


Priloženi dokumenti

 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.