Lista ortopedskih pomagala

Osigurane osobe, pored prava iz članka 32. Zakona, imaju pravo sukladno utvrđenom medicinskom indikacijom i na:

- ortopedska i druga pomagala propisana općim aktima Zavoda,

- stomatološko – protetsku pomoć i stomatološko- protetske nadomjeste, propisane općim aktima Zavoda.

Listu pomagala koje subvencionira Zavod potražite na našem portalu ortopeskih pomagala

 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.