Javne nabave

Nabava računarske i serverske opreme

05.12.2018.

Nabava računarske i serverske opreme

Detalji javne nabave
Nadogradnja dijela mrežne opreme

27.11.2018.

Nadogradnja dijela mrežne opreme

Detalji javne nabave
Dopune plana javnih nabava za 2018. godinu

15.11.2018.

Dopune plana javnih nabava za 2018. godinu

Detalji javne nabave
Najam licenci za nove korisnike IZIS sustava Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona

08.11.2018.

Najam licenci za nove korisnike IZIS sustava Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona

Detalji javne nabave
Uspostava centralne funkcije (Platforma) za pokretanje organiziranog provođenja skrining programa malignih bolesti

08.11.2018.

Uspostava centralne funkcije (Platforma) za pokretanje organiziranog provođenja skrining programa malignih bolesti

Detalji javne nabave
Izrada algoritama i ugradnja smjernica za potrebe Centralnog laboratorijsko biokemijskog sustava (LIS-a)

08.11.2018.

Izrada algoritama i ugradnja smjernica za potrebe Centralnog laboratorijsko biokemijskog sustava (LIS-a)

Detalji javne nabave
Nabava usluga čišćenja i održavanja Područnih ureda i pranje vanjskih prozora na zgradi sjedišta Zavoda

15.10.2018.

Nabava usluga čišćenja i održavanja Područnih ureda i pranje vanjskih prozora na zgradi sjedišta Zavoda

Detalji javne nabave
Nabava usluga održavanja seminara unutar Zavoda pod nazivom „Management akademija“

15.10.2018.

Nabava usluga održavanja seminara unutar Zavoda pod nazivom „Management akademija“

Detalji javne nabave
Nabava usluga produljenog liječenja medicinskom rehabilitacijom za potrebe osiguranika Zavoda

10.09.2018.

Nabava usluga produljenog liječenja medicinskom rehabilitacijom za potrebe osiguranika Zavoda

Detalji javne nabave