Tiskanice

Tiskanice

Prijedlog za upućivanje na liječenje medicinskom rehabilitacijom izvan HNŽ/K (banjsko liječenje)


Ocjena i mišljenje za upućivanje na liječenje medicinskom rehabilitacijom


Uputnica za liječenje medicinskom rehabilitacijom izvan HNŽ/K - uputnica za banje (nova verzija 2018.godine)


Zahtjev za izdavanje dvojezične tiskanice – Potvrda o pravu na davanje u naravi za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu


Izjava o izboru/promjeni izabranog liječnika


Zahtjev za refundiranje troškova ortopedskih i drugih pomagala sa liste ZZO HNŽ/K


Zahtjev za refundiranje troškova liječenja izvan HNŽ/K


Zahtjev za isplatu naknade putnih troškova


Zahtjev za refundiranje isplaćene naknade RB za bolovanje preko 42 dana


Uputstvo za izradu obračuna sredstava u zdravstvu


Dostavom OZU tiskanica na popune zdravstvenim ustanovama javnog i privatnog sektora ZZO HNŽ/K pokrenuo je proces  izrade obračuna sredstava u zdravstvu HNŽ/K za 2018. godinu.