Tiskanice

Tiskanice

Izjava o izboru/promjeni izabranog liječnika


Zahtjev za refundiranje teoškova biomedicinski pomognute oplodnje BMPO


Obrazac za uplatu premije 2024. godine


Zahtjev za refundiranje troškova ortopedskih i drugih pomagala sa liste ZZO HNŽ/K


Zahtjev za refundiranje troškova liječenja izvan HNŽ/K


Zahtjev za isplatu naknade putnih troškova


Zahtjev za refundiranje isplaćene naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad RB1 


Uputstvo za izradu obračuna sredstava u zdravstvu


Dostavom OZU tiskanica na popune zdravstvenim ustanovama javnog i privatnog sektora ZZO HNŽ/K pokrenuo je proces  izrade obračuna sredstava u zdravstvu HNŽ/K za 2023. godinu.


 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.