Naputci

Naputci

Naputak o postupku izbora liječnika obiteljske opće medicine


Naputak o načinu provođenja regresnog postupka naknade štete.


Naputak o sadržaju, obliku, cijeni, načinu izdavanja, ovjeri, korištenju i roku trajanja zdravstvene iskaznice u ZZO HNŽ/K


Naputak o primjeni Odluke o premiji - sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na području HNŽ/K 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.