Naputci

Naputci

Naputak o postupku izbora liječnika obiteljske opće medicine


Procedura slanja, primanja i zakazivanja pregleda


Naputak o prijavi ozljede na radu


Naputak o načinu ostvarivanja prava na refundiranje ugovorenih zdravstvenih usluga/prava


Naputak o sadržaju, obliku, cijeni i načinu izdavanja i ovjeri zdravstvene iskaznice u ZZO HNŽ/K


Naputak o prijavi na zdravstveno osiguranje osoba preko 26 godina do navršene 30. godine života


Naputak o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala


Naputak o primjeni Odluke o premiji - sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na području HNŽ/K


Naputak o načinu provođenja regresnog postupka naknade štete.


 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.