Odluke

Odluke

Odluka o refundiranju troškova osiguranim osobama Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K za pruženu uslugu biomedicinski pomognute oplodnje, broj: U.V.-02-13-2-2-10354/23 od 11.07.2023. godine 


Odluka o usvajanju i provedbi Plana integriteta ZZO HNŽ/K


Odluka o korištenju zdravstvene zaštite učenika/studenata za vrijeme školovanja u inozemstvu, odnosno na razmjeni učenika/studenata


Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i nacinu obračuna i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje


Odluka o visini, uvjetima i načinu korištenja naknade za putne troškove


Odluka o plaćanju pristojbe za izdana uvjerenja, potvrde i druge isprave


Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o visini uvjetima i načinu korištenja naknade za pogrebne troškove


 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.