Odluke

Odluke

Odluka o usvajanju plana integriteta


Odluka o korištenju zdravstvene zaštite učenika/studenata za vrijeme školovanja u inozemstvu, odnosno na razmjeni učenika/studenata


Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i nacinu obračuna i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje


Odluka o visini, uvjetima i načinu korištenja naknade za putne troškove


Odluka o plaćanju pristojbe za izdavanje uvjerenja, potvrda i drugih isprava


Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o visini uvjetima i načinu korištenja naknade za pogrebne troškove


 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.