Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje s javnošću u postupku revizije akata

U cilju povećanja zadovoljsta osiguranika i transparentnosti rada Zavod zdravstvenog osiguranja hercegovačko-neretvanske županije/kantona, u okviru planiranih aktivnosti, će raditi na reviziji Odluke o obujmu prava osiguranih osoba na korištenje ortopedskih pomagala i medicinskih sredstava i Odluke o visini sudjelovanja Zavoda zdravstvenog osiguranja hercegovačko-neretvanske županije/kantona u troškovima nabave ortopedskih i drugih pomagala.

Važeća Odluka o visini sudjelovanja Zavoda zdravstvenog osiguranja hercegovačko-neretvanske županije/kantona u troškovima nabave ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja

Ukoliko ste zainteresirani poslati svoje prijedloge, primjedbe i komentare na do sada važeće Odluke isto možete učiniti popunjavanjem i slanjem forme u nastavku

 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.