Lista lijekova

Lista lijekova

Temeljem dokumenata Vlade HNŽ/K broj 1463/22 od 31.05.2022. – „Odluka o utvrđivanju liste lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja HNŽ/K“ i  broj 2736/22 od 17.10.2022. „Odluka o dopuni odluke o utvrđivanju liste lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja HNŽ/K“ implementirana je nova Pozitivna lista lijekova HNŽ/K koja se počinje primjenjivati od ponedjeljka 14.11.2022. godine.

Na Pozitivnu listu lijekova uvršteno je 12 novih  lijekova s 76 oblika i jačina: urzodeoksikolna kiselina, pankreatin, kalctriol, budesonid, inzulin aspart brzi, apiksaban, ramipril, ramipril s hidroklortiazidom, sakubitril s valsartanom, progesteron, aklidinijum bromid i beklometason s formoterolom.  

Pored toga, na listi je uvršteno još 37 oblika i jačina lijekova koji se već nalaze na Pozitivnoj listi lijekova HNŽ/K.

Na zahtjev proizvođača s liste je uklonjeno 77 oblika i jačina lijekova. Na Pozitivnoj listi lijekova HNŽ/K sada će se nalaziti 150 lijekova s 641 oblikom i jačinom.

Pozitivna lista lijekova HNŽK 07/2024


 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.