Lista lijekova

Lista lijekova

Od 22. srpnja 2019. godine u Hercegovačko – neretvanskoj županiji/  kantonu na snazi je revidirana Pozitivna lista lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K.
Na osnovu odluke Vlade HNŽ/K (broj 996 od 22.05.2019. - „Odluka o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava ZZO HNŽ/K“) objavljena je nova, proširena Pozitivna lista lijekova HNŽ/K.  Na A i B listu uvrštena su 22 nova generička lijeka, dok se broj oblika i jačina lijekova koji  se nalaze na listi povećan s 790 na 962.

Na osnovu suglasnosti Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K („Suglasnosti za uvrštavanje lijekova na Pozitivnu listu broj 168 od 6.11.2019.) počevši od 01.12.2019. na listu su uvrštene 21 nove paralele lijekova  koji su već prisutni na listi.

Na osnovu suglasnosti Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K („Suglasnosti za izmjenu cijena lijekova za Pozitivnu listu broj 65 od 17.01.2020.) počevši od 01.02.2020. uvrštene su nove cijene za 8 zaštićenih imena.

Počevši od 01.07.2020. godine izvršeno je usuglašavanje cijena lijekova na Pozitivnoj listi HNŽ/K s maksimalnim cijenama lijekova za Bosnu i Hercegovinu u 2020. godini, koje je u okviru svoje redovite aktivnosti objavila Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Od 01.11.2020. godine na osnovu suglasnosti Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K za uvrštavanje lijekova na Pozitivnu listu lijekova HNŽ/K broj 65/20 od 09.10.2020.  izvršeno je uvrštavanje 19  novih paralela lijekova i usuglašavanje cijena lijekova  na Pozitivnoj listi HNŽ/K s federalnom esencijalnom listom  lijekova („Odluka o izmjeni odluke o listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja FBiH“, SN FBiH  broj 69 od 30.09.2020.)

Na Listi lijekova Hercegovačko-neretvanske županije/kantona nalaze se 143 generička lijeka s 991 zaštićenih naziva lijekova. 

Pozitivna lista lijekova HNŽK 01/11/2020


 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.