Lista lijekova

Lista lijekova

Od 19. srpnja 2017. godine u Hercegovačko – neretvanskoj županiji/  kantonu na snazi je revidirana Pozitivna lista lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K.
 
Odluku o izmjenama odluke o usuglašavanju cijena lijekova na Listi lijekova, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, donijela Vlada HNŽ/ K, a sukladno Odluci o listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH („Službene novine F BiH” broj 56/13, 74/14, 94/15) i Pravilniku o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u Bosni i Hercegovini, obvezama Ministarstva zdravstva, Zavoda zdravstvenog osiguranja te proizvođača i prometnika lijekova uvrštenih na liste lijekova, kao i korištenje lijekova (,,Službene novine Federacije BiH“ broj: 45/13). 

Sukladno točki II. iste Odluke dozvoljava se uvrštavanje zaštićenih naziva lijekova u okviru generičkog naziva, oblika i jačine uz ispunjenost uvjeta utvrđenih navedenim Pravilnikom pod uvjetom da je cijena tog lijeka na razini cijene lijeka utvrđene Federalnom listom lijekova, odnosno Pozitivnom listom lijekova uz prethodnu suglasnost Ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/ K.

Ista je donesena u cilju osiguranja šire palete lijekova, povećanja konkurentnosti i dostupnosti većeg broja zaštićenih naziva u okviru generičkog naziva lijeka istog oblika i jačine, te povećanja zadovoljstva osiguranih osoba.     

Na Listi lijekova se nalazi 125 generičkih naziva lijekova i 777 zaštićenih naziva lijekova. 

Lista lijekova HNŽ/K-VII-2019