Ostalo

Ostalo

Ostali dokumenti iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko neretvanske županije / kantona

Instrukcija obveznicima za refundiranje naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad koja se isplaćuje na teret Zavoda


Zaključci konferencije "Razvoj zdravstva u FBIH - Perspektive"


Vodič za pristup informacijama u ZZO HNŽ/K s prilozima


Službene novine FBIH broj 90 - Priopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći uposlenih u F BiH za period siječan - rujan 2023. godine


Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriju BiH van područja entiteta, odnosno distrikta Brčko, kome osigurane osobe pripadaju


 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.