Ostalo

Ostalo

Ostali dokumenti iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko neretvanske županije / kantona

Strateški plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Mostar 2017 – 2020


Instrukcija obveznicima za refundiranje naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad koja se isplaćuje na teret Zavoda


Zaključci konferencije "Razvoj zdravstva u FBIH - Perspektive"


Vodič za pristup informacijama u ZZO HNŽ/K s prilozima


Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite izvan područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kojem osiguranik pripada


Službene novine FBIH broj 99 - Priopćenje o prosječno isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposleniku u FBiH za period 1-9 2018 godine


Strategija za provedbu reforme iz oblasti zdravstva za HNŽ/K


Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriju BiH van područja entiteta, odnosno distrikta Brčko, kome osigurane osobe pripadaju


Obrazac za uplatu premije 2020.