Ostalo

Ostalo

Ostali dokumenti iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko neretvanske županije / kantona

Instrukcija obveznicima za refundiranje naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad koja se isplaćuje na teret Zavoda


Zaključci konferencije "Razvoj zdravstva u FBIH - Perspektive"


Vodič za pristup informacijama u ZZO HNŽ/K s prilozima


Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite izvan područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kojem osiguranik pripada


Službene novine FBIH broj 99 - Priopćenje o prosječno isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposleniku u FBiH za period 1-9 2018 godine


Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriju BiH van područja entiteta, odnosno distrikta Brčko, kome osigurane osobe pripadaju


Obrazac za uplatu premije 2020.


 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.