Naputak o primjeni Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrdivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika

Naputak o primjeni Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrdivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika