Rukovoditelj sektora za informatičke tehnologije

Senadin Čatrnja, dipl.oec.

Senadin Čatrnja, dipl.oec.

Rukovoditelj sektora za informatičke tehnologije

Obrazovanje

Završio Srednju školu Gimnazija "Aleksa Šantić" u Mostaru. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerzitete "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Radno iskustvo

Rukovoditelj sektora za informatičke tehnologije ZZO HNŽ/K od 2015. godine - ...
Rukovoditelj sektora logistike od 2013. godine - 2015. godine, Šef službe za razvoj od 2006.godine do 2013.godine,
Šef službe za praćenje i naplatu prihoda od 2003.godine do 2006. godine,
Koordinator AOP-a, viši kontrolor prihoda Zavoda HNŽ/K od 2001.godine do 2002.godine,
Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K – stručni suradnik za financijske poslove i koordinaciju od 1997.godine do 2000.godine,
Hercegovina lijek d.o.o. u Mostaru obavljajući komercijalne i financijske poslove od 1983. godine do 1992. godine.