Javne nabave

Nabava usluga održavanja baze i modula aplikativnog softvera

22.06.2015.

Nabava usluga održavanja baze i modula aplikativnog softvera za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K

Detalji javne nabave
Nabava tonera

22.06.2015.

Nabava tonera za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K

Detalji javne nabave
Održavanje mrežne komunikacije

04.06.2015.

Održavanje mrežne komunikacije za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K i IZIS-a

Detalji javne nabave
PLAN JAVNIH NABAVA ZA 2015. GODINU

02.04.2015.

Sukladno članku 17. stavak 2. Zakona o javnim nabavama BiH, Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K, objavljuje Plan javnih nabava za 2015. godinu.

Detalji javne nabave