IZMJENE JAVNOG POZIVA za dostavljanje prijava za isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim osobama za 2018.

Mostar, 13.3.2018.godine

Broj: 040302-39-14-6-3-02569-1/18

Na temelju članka 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) i Odluke o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne novine HNŽ/K, broj: 11/14), Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko–neretvanske županije/kantona  objavljuje:

IZMJENE JAVNOG POZIVA 

za dostavljanje prijava za zaključenje ugovora za isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim osobama za 2018.godinu

U Javnom pozivu za dostavljanje prijava za zaključenje ugovora za isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim osobama za 2018.godinu, objavljenog dana 5.3.2018.godine, mijenja se točka V. stavak 6. (rok za dostavljanje prijave), te isti glasi:

„Rok za dostavljanje prijave na Javni poziv se produžuje i ostaje otvoren do 22.3.2018. godine“.

Za sve dodatne informacije u vezi s Javnim pozivom zainteresirani subjekti/prijavitelji se mogu obratiti Zavodu putem e-mail-a ([email protected]i [email protected])

Direktor:

Rade Bošnjak

Dostaviti:

-  Večernji list

-  Dnevni avaz

-  WEB stranica Zavoda

-  a/a

Priloženi dokumenti

Natrag na arhivu javnih poziva
 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.