Usvojena izvješća o poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K u 2017. godini

Usvojena izvješća o poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K u 2017. godini

22.03.2018. 13:09h

Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K održalo je četvrtu redovitu sjednicu i usvojilo Izvadak iz zapisnika s prethodne sjednice, Odluku o doznačavanju sredstava osobnog učešća osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite zdravstvenim ustanovama te Izvješće o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana, Izvješće o potrošnji lijekova, Izvješće o upućivanju na liječenje izvan HNŽ/ K, Izvješće o izvršenju Plana javnih nabava, Izvješće o izvršenju Plana rada i Izvješće o izvršenju Financijskog plana Zavoda za 2017. godinu.

U Izvješće o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana evidentan je porast refundiranih doznaka za 13% i financijskih troškova po istima za 10% u odnosu na prethodnu godinu. Porast broja izdanih doznaka u direktnoj je vezi s izrazitim porastom broja oboljelih od malignih bolesti, povećanjem broja povreda van posla i korištenju bolovanja u svrhu njege člana obitelji kako i nedovoljnim stupnjem razvoja obiteljske medicine, odnosno velikom fluktuacijom liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te neadekvatnog tumačenja pojedinih članaka Pravilnika o privremenoj spriječenosti za rad i neusklađenosti važećih zakonskih rješenja.

Kada je u pitanju potrošnja lijekova, u 2017. godini Zavod je na lijekove s Liste lijekova potrošio 12.652.647 KM, odnosno 50.174 KM manje u odnosu na 2016. godinu. Potrošnja lijekova za kronične bolesti čini preko 85% ukupne potrošnje, a ostatak potrošnje uvjetovan je epidemiološkom situacijom i sezonskom pojavnošću bolesti. Osiguranicima starijim od 50 godina propiše se oko 88% ukupne potrošnje lijekova s Liste lijekova.

„Uzmemo li u obzir podatak kako je od 2012.godine do 2017. godine  prosječan broj korisnika lijekova s Liste lijekova porastao za 18 %, a ukupna potrošnja sredstava Zavoda za lijekove s Liste lijekova smanjena za cca. 20%  možemo kazati kako bilježimo dobar rezultat koji proizlazi iz uvođenja Integriranog zdravstvenog informacijskog sustava (IZIS) i kontinuiranog praćenja i kontrole propisivanja lijekova s Liste lijekova od strane Zavod“, kazao je direktor ZZO HNŽ/ K, Rade Bošnjak.

Također, na održanoj sjednici članovi Vijeća razmatrali su i usvojili i Izvješće o izvršenju Financijskog plana Zavoda za 2017. godinu. Usvojeno Izvješće za razdoblje 01.01. do 31.12.2017. godine pokazuje kako je Zavod ostvario prihode od 131.036.603 KM ili 0,41% niže od iznosa predviđenog Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2017. godinu i rashode u iznosu od 129.502.757 KM ili 1,57% manje u odnosu na planirano. Kada se usporede prihodi i rashodi Zavoda u 2017. godini vidljivo je kako je Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K ostvario pozitivan financijski rezultat od 1.533.845 KM.

Pored usvojenih izvješća Upravno vijeće ZZO-a HNŽ/ K jednoglasno je usvojilo Odluku o doznačavanju sredstava osobnog sudjelovanja osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite zdravstvenim ustanovama. Sredstva u iznosu od 1.922.326 KM će, ugovornim zdravstvenim ustanovama, biti doznačena sukladno broju osiguranika i broju zdravstvenih usluga koje pružaju.

Natrag na arhivu novosti i obavijesti
  • Pitanja osiguranika i odgovori
  • Korisni savjeti