Jedino osiguranici mogu izabrati i zatražiti promjenu izabranog liječnika

Jedino osiguranici mogu izabrati i zatražiti promjenu izabranog liječnika

20.01.2022. 13:14h

Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K, u proteklom razdoblju, zaprimio je više prijava osiguranika kojima je bez njihove osobne suglasnosti, odnosno potpisane Izjave o izboru liječnika  izvršena preregistracija i prebačen zdravstveni karton i iz ambulante u kojoj su izabrali svog liječnika u neku drugu ambulantu po izboru menadžmenta zdravstvene ustanove.
Tražeći obrazloženje za takvo postupanje osiguranici dobivaju informacije kako je izmjena napravljena od strane Zavoda.

Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K čiji jedan od temeljnih ciljeva razvoj Primarne zdravstvene zaštite s naglaskom na obiteljsku medicinu ne vrši preregistraciju osiguranika bez njihovog zahtjeva i suglasnosti jer polazna točka razvoja obiteljske medicine je upravo slobodan izbor liječnika od strane osiguranika.

Još od 2007. godine Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite u HNŽ/K-u, osiguranim osobama Zavoda omogućen je slobodan izbor liječnika.
Sukladno važećem Pravilniku, ukoliko osigurana osoba Zavoda nije zadovoljna izabranim liječnikom izbor novog liječnika može izvršiti nakon isteka godinu dana od prethodnog izbora. 

Također, promjenu izabranog liječnika unutar roka od godinu dana moguće je izvršiti i u sljedećim slučajevima:

 a) ako osigurana osoba promjeni mjesto prebivališta,odnosno boravka (dokaz:izvod iz CIPS-a);
b) ako izabrani doktor prestane raditi u ordinaciji ili prestane biti ugovorni doktor;
c) ako između osigurane osobe i izabranog doktora postoji poremećaj međusobnih odnosa koji onemogućavaju daljnje liječenje;
d) ako se osigurana osoba opredijelila za izabranog doktora koji ima više registriranih osoba od maksimalnog broja utvrđenog posebnim propisima;
e) ako osigurana osoba u pisanom podnesku izjavi da je evidentirana kod izabranog doktora bez svog znanja;
f) ako je novo ponuđena ordinacija bliža mjestu prebivališta od ordinacije izabranog doktora medicine.

 Postupanje sukladno gore navedenom Pravilniku obvezno je za sve zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite u HNŽ/K i kao takvo utvrđeno Ugovorima o reguliranju međusobnih odnosa između Zavoda i zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite. Postupanje suprotno od navedenog predstavlja ne samo kršenje Ugovora nego i rušenje temelja razvoja primarne zdravstvene zaštite u HNŽ/K i biti će, sukladno odredbama Ugovora, sankcionirano od strane Zavoda prema zdravstvenim ustanovama.

Sve osigurane osobe Zavoda kojima je izvršena preregistracija bez njihova znanja odnosno potpisivanja Izjave, molimo da se jave u Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K na telefon broj:  036/446-193.
 

Natrag na arhivu novosti i obavijesti
  • Pitanja osiguranika i odgovori
  • Korisni savjeti
 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.