Obavijest za obveznike uplate doprinosa - ovjera zdravstvenih iskaznica i zaprimanje Zahtjeva za refundiranje naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad

Obavijest za obveznike uplate doprinosa - ovjera zdravstvenih iskaznica i zaprimanje Zahtjeva za refundiranje naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad

09.06.2020. 14:22h

Temeljem Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica (Sl. novine Federacije BiH br.28/20) Zavod Zdravstvenog osiguranja HNŽ/K izradio je Instrukciju o postupanju vezanom za ovjeru zdravstvenih iskaznica i zaprimanje zahtjeva za refundiranje naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad ( bolovanje), za obveznike uplate doprinosa koji ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom

Naime, kako bi se produžio rok važenja ovjere zdravstvenih iskaznica zaposlenicima  predmetnih obveznika, pored izmirenih obveza zaključno s veljačom 2020.godine, mora biti uplaćen u cijelosti i doprinos za zdravstveno osiguranje za 03. mjesec 2020.godine, jer isti nije obuhvaćen naprijed navedenim Zakonom.
Produženje ovjere zdravstvenih iskaznica u narednom razdoblju ovisiti će o objavljenom Popisu obveznika koji imaju pravo na propisanu subvenciju, od strane Porezne uprave Federacije BiH.

Zahtjeve za refundiranje naknade plaće isplaćene za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje) na teret sredstava ZZO HNŽ/K, područni uredi Zavoda će zaprimati i obrađivati sukladno važećem Naputku, s napomenom kako su obveznici dužni uz zahtjev priložiti dokaz o podnijetom zahtjevu za subvencioniranje (tiskanica ZSD ovjerena od strane Porezne uprave F BiH).
Formalno i suštinski ispravne zahtjeve, predmetnih obveznika Zavod će refundirati po uplaćenim (subvencioniranim) doprinosima od Ministarstva financija F BiH.

Obveznicima uplate doprinosa koji nisu obuhvaćeni Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, ovjera zdravstvenih iskaznica kao i zaprimanje i obrada zahtjeva za refundiranje naknade plaće, vršiti će se sukladno ranije propisanom s napomenom da se poštuje propisani rok podnošenja Zahtjeva od 45 dana.
 

Natrag na arhivu novosti i obavijesti
  • Pitanja osiguranika i odgovori
  • Korisni savjeti
 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.