Održan dvodnevni polugodišnji menadžment Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K

Održan dvodnevni polugodišnji menadžment Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K

24.07.2019. 15:52h

U hotelu „Mostar“ u Mostaru Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K održao je šesti polugodišnji menadžment, kojem su nazočili rukovoditelji sektora/ureda, šefovi službi, vlasnici procesa i odgovorni za podprocese.

Rade Bošnjak , direktor Zavoda, uvodno je pozdravio sve sudionike menadžmenta istaknuvši kako je cilj ovog polugodišnjeg menadžmenta analizirati i utvrditi stupanj izvršenja zaključaka godišnjeg menadžmenta, kao i stupanj izvršenja postavljenih ciljeva za prvo polugodište  2019. godinu. Pri tome pozvao je sve prisutne da usmjere pozornost na eventualne smetnje koje se pojavljuju u realizaciji planova kako bi zajednički detektirali i utvrdili mjere za prevladavanje istih.

Tijekom prvog dana razmatrana je provedba aktivnosti za ispunjenje operativnih ciljeva koji su usmjereni na zadovoljstvo osiguranika, a odnose se na povećanje kvalitete i opsega usluge unutar primarne zdravstvene zaštite (PZZ), povećanje pokrivenosti verificiranim timovima obiteljske medicine, povećanje prava osiguranika proširenjem pozitivne Liste lijekova i povećanje informiranosti osiguranika i zdravstvenih djelatnika. Nakon analize dostignutih operativnih ciljeva prezentirano je izvješće o izvršenju ključnih godišnjih aktivnosti, procijenjenim rizicima Zavoda, financijskom poslovanju za prvo polugodište 2019. godine, reviziji Strateškog plana i izvješće o tijeku distribucije elektroničkih zdravstvenih iskaznica. 

Drugi dan Polugodišnjeg menadžmenta bio je usmjeren prvenstveno na nacrt Plana rada Zavoda za 2020. godinu i dosljednu primjenu dokumentacije Integriranog sustava upravljanja (ISU).
Kao i prethodnih godina dio vremena posvećen je dodatnoj edukaciji sudionika menadžmenta. Sudionike menadžmenta prof.dr.sc. Aziz Šunje s Ekonomskog fakulteta u Sarajevu educirao je o efektivnom načinu vođenja sastanaka. Također, vanjski suradnici sudionicima menadžmenta prezentirali su smjernice u naručivanju laboratorijskih pretraga i benefite uvođenja istih (često ponavljanje istih pretraga i isključivanje nepotrebne potrošnje).

Dvodnevni menadžment direktor Zavoda, Rade Bošnjak, rezimirao je kazavši: “Iskazujem zadovoljstvo ovim menadžmentom zbog evidentnih pozitivnih pomaka koji se ogledaju kroz proces lijekova gdje smo proširili prava osiguranika proširenjem pozitivne Liste lijekova i kvalitetom upravljanja ovim procesom, zatim proširenja opsega usluga i podizanjem kvalitete  pružanja usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, te smo također poboljšali informiranost i podigli kvalitetu u upravljanju procesima. Pozitivan pomak je ostvaren i na planu strateškog planiranja a poseban efekt smo učinili okončanjem projekta Elektroničke iskaznice na sto su osiguranici odgovorili visokim stupnjem  zainteresiranosti za istu. Posebno želim istaknuti poduzetnost i inovativnost radnika Zavoda kao dio vrijednosti propisanih našim strateškim planom. Također, želim istaći da je između ostalih već ostvaren jedan od naših strateških izazova, a to je biti vodeći Zavod i ogledni model u BiH . Pored svega navedenog, zahvaljujem vam se i na proaktivnoj komunikaciji s osiguranicima i obveznicima uplate doprinosa, opredijeljenosti za jačanje kompetencija  radnika i prepoznatosti Zavoda kao ustanove za dijeljenje znanja jer su to naše snage. Molim vas ostanimo i dalje otvoreni za promjene i budimo dosljedni u primjeni propisanih pravila.“
 

Natrag na arhivu novosti i obavijesti
  • Pitanja osiguranika i odgovori
  • Korisni savjeti
 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.