Predstavnici Zavoda sudjelovali na konferenciji o osnaživanju osoba sa invaliditetom u BiH

Predstavnici Zavoda sudjelovali na konferenciji o osnaživanju osoba sa invaliditetom u BiH

05.12.2018. 13:14h

„Osnaživanje osoba sa invaliditetom i osiguranje uključenosti i ravnopravnosti u BiH“ naziv je tematske sjednice Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, koja je povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, održana u Sarajevu, a na kojoj su sudjelovali predstavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K.

Cilj sjednice bio je, kako je kazala Marija Buhač, rukovoditeljica sektora za zdravstvo ZZO HNŽ/K, kroz konstruktivan dijalog pronaći efikasna rješenja za jednostavniju i bržu nabavku kvalitetnijih ortopedskih pomagala, što bi unaprijedilo kvalitetu života kako osoba s invaliditetom, tako i njihovih obitelji i društva u cjelini, a za što se Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K kontinuirano zalaže.

Predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH Borislav Bojić kazao je kako je jako važno da osobe s invaliditetom budu vidljive i da budu jednake kao i drugi.

Održavanje ovakvih sjednica, kazano je, jedan je od načina da se skrene pažnja na potrebe osoba s invaliditetom i obavezu svih razina vlasti da u skladu s potpisanim konvencijama, deklaracijama i protokolima, postupaju u smislu poboljšanja statusa ovih osoba kojih ima oko 15 posto od ukupnog broja stanovnika, dakle više od 500.000 u BiH.

Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Predrag Jović je kazao kako se ovo ministarstvo zalaže za punu zaštitu prava osoba sa invaliditetom u cijeloj BiH.

Generalni sekretar Federalnog saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize i član Vijeća osoba sa invaliditetom BiH Elvira Bešlija je kazala da su ove godine odlučili da tema ovog sastanka povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom bude osobna pokretljivost.

Po njezinim riječima, ona se nalazi kao jedna od tema u Konvenciji UN-a o pravima osoba sa invaliditetom i nalazi se u preporukama koje su proistekle od UN-a.

– Pod tom osobnom pokretljivošću podrazumijevamo sve ono što je za nas, kao osobe sa invaliditetom, nužno za socijalizaciju, za kompletno uključivanje u društvo, počevši od obrazovanja, zapošljavanja, kulture, sporta… Jer bez mogućnosti da nabavimo ortopedska pomagala koja jesu osnova za osobnu pokretljivost, od naše uključenosti u društvo nema ništa – kazala je Bešlija.

Tematska sjednica okončana je donošenjem više konstruktivnih zaključaka koji su proslijeđeni mjerodavnim institucijama na daljnje usuglašavanje. U njima su ponuđena konkretna rješenja i prijedlozi osoba s invaliditetom te bi nakon konačnog usvajanja njihova primjena trebala omogućiti jednostavniju i bržu nabavku ortopedskih pomagala, što bi unaprijedilo kvalitetu života kako osoba sa invaliditetom, tako i njihovih obitelji i društva u cjelini.

Natrag na arhivu novosti i obavijesti
  • Pitanja osiguranika i odgovori
  • Korisni savjeti